Skvělý rok 2018

Už jen několik dní, a letošní rok bude minulostí, přátelé. Musím napsat, že jsem celkem překvapená, jak mírně proběhl a probíhá, a naopak vůbec překvapená nejsem skutečností, že se ukázala, řešila a měnila především rovina vztahů, přesně tak, jak se roky pod číslem „2“ realizují. Každopádně nelze nikdy nic vidět jen částečně, takže vedle navazování, vyjasňování a ukončování mezilidských vazeb, se mílovými kroky blížíme do roční vibrace „3“, kde lži, podvody a kamufláže narazí velmi tvrdě, ať už jejich aktérům procházelo doposud cokoliv. Pravda a logika věcí vystřídá citová a emocionální rozpoložení roku 2018, ukončené vztahy budou ve Věčnosti, nové vztahy dostanou do vínku jasnost a uskutečnění, nová pravidla ve vztazích bude nutné, v případě oboustranného zájmu, dodržovat. Vše, co vzniklo a začalo se vyvíjet v roce 2017 se v rovině vztahů ukázalo jako dobré, krásné a hodnotné nabralo na intenzitě, to ostatní, co splnilo svůj účel „umřelo“ a odešlo z našich životů. Je nutné si neustále připomínat, že to, co nám neprospívá, nemůžeme ve svém životě udržet, a že je tomu tak dobře. Logicky vzato, udržujeme si jen přítěž a komplikace, a to rozhodně nepotřebujeme.

Já osobně sleduji téměř v cíli roku 2018 proces, ve kterém jsem došla k naplnění mnoha mých velkých snů a přání, která přišla vlastně tak nějak sama, protože nemohu tvrdit, že jsem si je na počátku roku konkrétně přála a cokoliv významného pro ně udělal. Snad JEN věřila, ale na druhou stranu, víru jsem měla v kdeco a kdekoho a nestačilo to! Je pravda, že jakmile dáme Vesmíru prostor, anebo lépe, ustoupíme ve svých snahách, věci se dají do pohybu a osud vykoná v klidu, míru a našem nejvyšším zájmu své. Za zmínku jistě také stojí moje odpovědnost a vděčnost za život, které mě doprovázejí vědomě již mnoho let. Největších změn jsem se dočkala v osobním životě, ale i v profesi jsem prošla velkou změnou v chápání a pojetí mojí cesty, a to jak vnitřně, tak i v reálné praxi. Tu jsem se dočkala pomoci ze strany klientů, kteří mi vším, čím jsme si letos prošli dostatečně jasně ukázali, že tak nadále přistupovat ke klientům nemohu, a také nebudu! Lhala bych, kdybych tu chtěla tvrdit, že to bylo snadné, ale s odstupem a v souvislostech vnímám, že to, co se nějak v našem životě nakonec ukáže, se vlastně ukazovalo vždy, jen jsem to jednoduše neviděla. A tak lidé přitvrzují, situace se stávají neúnosnými a okolí dělá mrtvého brouka, vše jen proto, abychom se probudili. Jde vlastně o takové „ladění se“ na sebe sama a samozřejmě zároveň i na Vesmír, protože jedno bez druhého není prostě možné. Musím se často smát, když sleduji, kolik souvislostí lidem uniká, protože prostě NEVÍ. No ale účel světí prostředky, a tak téma vztahů v roce 2018, kdy nejdůležitějším zůstává vztah JÁ versus JÁ, letos nekompromisně „vystřelilo“ každého z nás tam, kam patříme. Nic na tom, že to většina prozatím ani netuší. Přátelé, známí i klienti vzali letos v mém případě za své a je dobré děkovat za vše, co je Tady a Teď. Nic dalšího totiž neexistuje.

Jak jsem již psala, byl to mírný rok, ve kterém se v kontrastu s ním, udály velké a požehnané věci. Naše rodina se rozroste o holčičku, můj profesní život se dočkal krásného přírůstku v podobě čisté Duše, mojí kolegyňky Moniky, a také v podobě nového prostoru pro tvoření a profesi. Já SAMA, jsem snad na cestě tam, kam beztak dávno patřím, do milované Itálie.

Tak si těch několik dní do konce roku 2018 užijte v lásce a vděčnosti, přátelé. Anebo, jak chcete Vy sami…

Jana Johanka

638 total views, 0 views today