Stejně jako počasí

Měním se. A měním se rychleji a rychleji. Nemám na mysli svět kolem mě, ale svět ve mně. Mám na mysli sebe. Nejlépe poznáte změnu v sobě tak, že vše, co s Vámi neudrží krok, vše, co se mění jiným způsobem než Vy sami, jednoduše zmizí a jde si svojí cestou. Vím, že nikdo nejde stejnou cestou jako já, ale když nežijete vědomě, klidně vedle sebe máte kde koho. Jakmile řídíte svůj život více méně Vy sami, všichni iluzionisté musí pryč z Vaší blízkosti. Vnímáte je, respektujete, ale propojení není možné. Staví-li si totiž kdokoliv svůj vlastní svět, který nemá s přítomností nic společného, nemůže s proměnlivostí vyjít. Staví systematicky, promyšleně, podle toho, co se mu hodí, a o čem je přesvědčen, a nepřistoupíte-li na roli, kterou Vám ušil na míru podle svých vlastních potřeb, obrátí se na jiného „herce“. A je to v pořádku.

Sami totiž nejste schopní hrát tak, jak dotyčný chce, už jen proto, co víte. Bytí totiž není žádná nacvičená hra s lidskými pravidly. A tak Vás třeba někdo obdivuje, miluje, potřebuje, naslouchá Vám, to vše ale jen do doby, než přestanete dělat to, co se mu hodí do „krámu“. To Vy ale často vůbec netušíte, že máte dočasnou roli, až jednoho dne uděláte něco, co si třeba i celá léta jiní „herci“ ani nedovolí. Jistě, že ne, hrají si totiž podobný film, který mají dávno sesynchronizovaný s těmi kolem. Iluze na entou se může dít. A že se také děje! Přetvářka stíhá přetvářku, tváří se nenápadně, vzájemně se doplňující nesmysly nesnesou vibraci přítomnosti ani na chvíli. Spojují se proti ní a drží při sobě. A jak jinak, lákají další iluzionisty do svých světů. Je dobré si uvědomit, že je to jen jiná zkušenost než ta Vaše, zkušenost v jiném vibračním poli. A  jsem si jistá, že pokud se zpětně podíváte na celou situaci, bude Vám zcela jasné, proč  se vše událo tak, jak se událo a budete vděční za to, že jste jisté společnosti ušetřeni. Všechno je v pořádku a nejvíce snad to, že jste v tomto případě byli velmi mizernými herci.

Na štěstí pro Vás!

S vděčností Jana Johanka

776 total views, 0 views today