Hlavně nenápadně!

08.07.2018

Uběhla první polovina roku 2018 a u mě rozhodně v duchu rčení „JSME JACÍ JSME“, a teď to také ukážeme! A skutečnosti, odehrávající se v celém Vesmíru, v naší Sluneční soustavě, i tu, na planetě Zemi, celý tento pozoruhodný proces zcela zaručeně podporují. A přestože mnohem větší „zábava“ v oblasti odhalování se v tom pravém světle nastane mnohem intenzivněji v roce 2019, již teď se vážně nenudím. Mnohdy stačí týdny, dny, hodiny, pár akcí a je „vymalováno“. Záleží především na přirozenosti pozorovatele. Vlastně ani více nepotřebujete!

Předstírání, hraní si na něco, vlastní sebeklamy, podsouvané nejbližšímu, ale i širšímu okolí, již pomalu ale jistě přestávají fungovat, ochota dát si vůbec tu práci, a alespoň se nějak snažit v oblastech chování, vztahů, pomoci, hmoty, citů i emocí se očividně vytrácí, a my se najednou setkáváme s jevy, které jsme do nedávna absolutně neviděli, neslyšeli, necítili…Samozřejmě i z důvodu ne-chtění vidět, slyšet, cítit.

Nad Slunce jasná je skutečnost, že vůbec nezáleží na tom, jaké závazky, vztahy, city, emoce, či vazby k lidem kolem nás vnímáme a žijeme, že také absolutně nezáleží na tom, v jakém vztahu s kým jsme, anebo snad dokonce, jak velmi na vztazích a situacích my sami pracujeme. Snad nikdy totiž nebylo více zjevné, že si tu většina existuje jen pro sebe, ve svých světech, ve svých, většinou planých slovech a představách, ve svých přesvědčeních, pravdách a očekáváních, ve svých sobeckých záměrech…

Je jen na nás, zda začneme, jsme-li alespoň minimálně schopni vnímat celý tento proces, kterého se zúčastňujeme úplně všichni, vytvářet snahy tento záměr zastírat a zpomalovat, anebo jej přijmeme se vším, co nás dočasně třeba i bude šokovat, domněle zraňovat, anebo často ne-příjemně překvapovat. Stejně si nakonec všichni budeme muset zvolit. Jedno, či druhé.

Jsem si jistá, že vlna iluzí je stále více a více průhledná a vratká, a že čím dříve se odhodláme jednoduše „se probudit“, tím menší dopad na naši realitu pocítíme. V tomto směru mě osobně nanejvýše uklidňují skutečnosti, že dnes už v iluzích dlouho nevydržím, a že mě na druhou stranu jejich rozpoznání zdaleka tak netrápí, jako například před rokem. To, co jsem dříve i proplakala, dnes často doprovází emoce opačného rázu.

Ti, kteří žijí bohatým vnitřním životem, si dávno zvolili, ostatní budou ještě po nějaký čas myslet, hrát, vysilovat se a snažit.

Tak mnoho štěstí všem, přátelé.

Jana Johanka

764 total views, 0 views today