S nohama pevně na zemi

12.06.2018

Lidský svět je plný iluzí, vznikajících nejdříve v našich hlavách, anebo v hlavách lidí kolem nás. Jejich „tvůrci“ jsou přesvědčeni o jejich pravosti a jsou jimi tak pohlceni, že o nich ani na minutu nepochybují. S energií náležící konkrétnímu sebe-klamu, jej potom prezentují a šíří kolem sebe. Přitom mám za to, že ve stále více a více případech nejde o procesy ne-vědomé. A je jedno, zda jde o malé lži, výmysly, sliby, či představy, trvající pouze krátký čas, anebo dlouhodobě živené a promyšlené manipulace, stavy mimo sebe a okolí, anebo třeba systematické stavění vzdušných zámků, které nikdy nespatří světlo světa.

Každopádně, čím déle se pohybujeme v rovině představ, ať už svých, anebo někoho jiného, většinou blízkého člověka, tím tvrdší a smutnější dopad tyto nebezpečné hry mohou mít. Nic totiž netrvá věčně, a po každé noci přichází úsvit. A nejzrádnější na celém tomto tématu je právě to, že veškerá naše přesvědčení o sobě, o situacích, stavech a v neposlední řadě i vztazích, působí v počátku velmi věrohodně, pravdivě a reálně. Když k tomu ještě připočtu povahové rysy, jakými jsou důvěřivost, naivita, pozitivní přístup k lidem, anebo upřímná snaha žít v pravdě, poctivě a čistě, můžeme si Bytí tu na Zemi představit jako prolínání světa ILUZÍ různých velikostí, více, či méně jasného záměru a nepředvídatelných dopadů, spolu se světem LÁSKY a VDĚČNOSTI za všechno, co máme, bez potřeby CHTÍT, MÍT a VLASTNIT. Tyto aspekty jsou totiž těmi největšími hnacími motory a nejsilnějšími základy pro vznik veškerých našich umanutostí a přesvědčení, ženoucích nás hlava, nehlava ke splnění většinou sobeckého, jednostranného plánu.

Mám za to, že jedinou ochranou před „vnějším“ světem, prezentovaným představami každé individuality, je jasné Světlo „uvnitř“ každého z nás a věrnost svému Srdci, a to za všech okolností a neomezená důvěra ve vlastní intuici.

Přeji Vám přátelé, ať už jste součástí jakékoliv iluze, abyste se velmi rychle probudili a vyšli z ní beze smutků a pocitů ztráty, protože v takovém případě jste nejspíše pod nejvyšší ochranou Vašich Andělů, a domnělé ztráty jsou jen a jen obrovským ziskem…přinejmenším v podobě „času“, jediné proměnné, kterou Vám nikdo nevrátí, ani nenahradí.

V lásce Jana Johanka

708 total views, 0 views today