Pobyty 2018

Podzimní pobyty v Monte Porzio

 

Ohlédnutí za zářijovými ozdravnými pobyty v prázdninovém domě Virginia je tu, přátelé.

Sedm let příprav a realizace, pro mě zajímavého projektu, je za námi. Svoji originalitu a neopakovatelnost si rozhodně beze zbytku vybraly tři týdny pozorování, akce a sdílení s celkem, jednotlivě vzato, 17 klienty, přáteli, známými. Tři skupiny Bytostí, kde i dílčí výměny klientů, učinily z každého týdne nezaměnitelnou zkušenost. Zkušenost přesahující veškeré filmy, knihy, semináře a propagace kvalitního, tedy vědomého života. Se vším všudy!

A s takovým projektem je to stejné, jako s dítětem. Čím více prostoru a volnosti mu dáte, tím kreativnějším, schopnějším a svobodnějším může být. Samozřejmě ale také zlobivějším, pasivnějším a omezenějším! Pak už je jen na všech zúčastněných, jak se v tomto časoprostoru uchytí, zrealizují, nadchnou, zapojí, ztratí, naleznou, zhroutí, vyrostou, a to včetně mě. V emocích, anebo v myšlenkách, v Srdcích, anebo v hlavách, ve svých pravdách, anebo ve lžích, v sobě, anebo ve všech ostatních, v Jednotě, anebo izolovaně. Dobrovolnosti se meze nekladou. Vlastně ne, letos jsem jisté meze přece jen kladla, i když pravda, zbytečně.

Celý pobyt, kterého se letos někteří klienti účastnili poprvé na dobu dvou týdnů, je určen Bytostem, ochotným za všech okolností a za cenu jakýchkoliv zjištění o sobě samých, procházet různými dimenzemi, žít v TADY a TEĎ, vzájemně si bezděky dopřávat ZKUŠENOSTI bez obalu, přetvářek a zbytečných her, různě aktivně vytvářet sobě i ostatním, co nejvíce „syrové“ VHLEDY do PODSTATY osobnosti, konfrontovat se , pokud možno bez egoických výstupů s každodenní realitou, a to všechno využít pro NEJVYŠŠÍ DOBRO, tedy LÁSKU.

Tak takhle to asi všechno nějak ve dnech od 08.09.2018 do 29.09.2018 mohlo BÝT, přátelé.

Sama za sebe chci z celé své Duše poděkovat všem zúčastněným odvážlivcům a nadšencům, těm smutným, i veselým, v lásce, i v egu, za spoustu radosti i smutku, překvapení i zklamání, práce i zábavy, tvoření i zahálky, výletů i odpočinku, objevů i strnulosti, motivace i marnosti, důvěry i ne-důvěry, vděčnosti i nevděku, pochopení i nepřijetí, ohledů i bezohlednosti, povzbuzení do dalších let práce, ale především za nepřeberné množství možností nahlédnout do Jany Pasekové.

Přeji všem Bytostem, těm, se kterými budeme společně nadále hledat a nacházet nekonečnost Bytí, i těm, kteří budou pokračovat jinou, další cestou, aby je neopustila vděčnost za každý, třeba i nepatrný krok, který učiní, protože z těch se skládá celý náš život. Všem na závěr posílám krátkou „modlitbu“, kterou jsem kdysi dostala darem, a která mě denně provází mým Bytím.

Snad tím konečně namísto dlouhých, a teď už vím, že i zbytečných komentářů, udělám něco přínosného.

„PROSÍM ENERGIE SVĚTLA A LÁSKY O ABSOLUTNÍ OCHRANU NA VŠECH ÚROVNÍCH MÉHO BYTÍ“.

V lásce a vděčnosti Jana Johanka

 


 

Ozdravný a relaxační pobyt v Itálii – květen 2018

V sobotu jsme se já, spolu se svými klientkami, vrátily z terapeutického pobytu, probíhajícího jako každoročně v italském Monte Porzio. A byly to pro nás pro všechny skvělé, velmi tvořivé a úspěšné dny. Neopakovatelné, probíhající v TADY a TEĎ a způsobem, kdy čas neznamená vůbec nic, a společné Sdílení se stává základem všeho prožitého. Obojí vědomě.

Skupinka tvořená poprvé převážně velmi mladými děvčaty – ženami, se od počátku realizovala velmi živě, aktivně, odvážně a iniciativně, prostě tak, jak je u mladých lidí převážně zvykem. Mám za to, že i poměr čtyř mladičkých, aktivních děvčat, a dvou rozvážnějších žen, které si již prošly v životě „svým“, byl perfektně vyladěn, a že se nikdo necítil být ani v přesile, ani v oslabení. Samotná konfrontace těchto odlišností mě vážně bavila a měla na mě rozhodně pozitivní a velmi intenzivní vliv, projevující se prakticky okamžitě. A tak, jako jsme já, a jen o několik let mladší žena čerpaly z přirozenosti a bezprostřednosti děvčat, ona pro změnu přijímala poklid a vyrovnanost půl století prožitého Bytí se vším, co máme za sebou, a čím se dnes každá malinko rozdílně projevujeme.

 

 

Pobyt probíhal jako vždy v duchu tvoření, individuálního i společného, v úzkém kontaktu s přírodou a tichem, více méně odděleně od stereotypů a povinností běžného života, s dostatečným prostorem pro chvíle samoty, odpočinku a potřebných niterných hovorů se svým Srdcem, s Bohem, ale i s často přítomnou myslí. Vnímám po tomto pobytu velmi intenzivní vliv terapie s kameny, a to doslova na každou z přítomných žen a jsem tomu upřímně ráda, neboť do této terapie vkládám celou svoji Bytost a také velké naděje pro všechny, kdo ji podstoupí.

Velké „vnitřní“ pracovní nasazení krásně doplňoval čas trávený u bazénu i v něm, celodenní výlet, ale i kratší výlety do okolí, ať už autem, anebo pěšky. Nemohu také nevzpomenout osobní kontakt se obyvateli Itálie a s jejich životem, který v tomto poklidném kraji lidé v míru, pracovitosti a přátelskosti žijí. Letošní pobyty provozuji v tomto místě sedmým rokem a netajím se skutečností, že prázdninové domy v Monte Porzio jsou mým domovem.

Tak, jako má vše svůj počátek, tak vše i jednou končí. Takový je prostě život.

Vím ale zcela jistě, že po tomto pobytu se s jeho ukončením započalo pro každou z nás velké životní dobrodružství v lásce a vděčnosti, vycházející z daleko vědomějšího stavu svobody, navždy poznamenaného Davidem Ponderem (hlavní hrdina knihy, čtené jako obvykle i na tomto pobytu).

Děkuji Broničce, Žanetce, Elišce, Danielce a Kristýnce za trpělivost, důvěru a odhodlání BÝT samy sebou a ŽÍT SRDCEM, a také za to, že to vše bezmezně projevovaly sobě navzájem, mě, a především sobě samotným.

Děkuji Vám všem za to, že jste takové, jaké jste!

Jana Paseková

 

837 total views, 0 views today