Milí přátelé, klienti, čtenáři,

02.01.2018

ocitli jsme se na prahu roku 2018 a než se do něj všichni podle svých přání a možností pustíme, chci se ohlédnout za rokem 2017. Rokem rychlým jako blesk, intenzivním jako hrom, dramatickým jako bouřka, očišťujícím jako všem známý živel. A stejně tak, jako bývá po bouřce čistý vzduch a objeví se na modré obloze duha, tak i já vnímám tento čas, bezprostředně po změně letopočtu, šest týdnů před nástupem nového čínského roku, který proběhne tentokráte ve znamení zemského Psa. Čistě, se schopností revitalizovat, podpořit a uzdravit vše, co si uzdravení přeje a zaslouží.

Rok 2017 byl skvělý, intenzivní, s nikým se příliš nemazlil, nekompromisní k nevědomým, laskavý a podporující k těm, kteří nastoupili pozitivní cestu ke všemu, co obsahuje Vesmír, cestu vedoucí skrze sebe sama. Časy získávají na jasnosti, vytrácí se prostor pro sebeklam a iluze. A ne, že by mnozí lidé nežili nadále ve svých představách, tedy mimo realitu, ale je pro ně stále obtížnější, přesněji, téměř nemožné, o svých „pravdách“ přesvědčovat ostatní, a vlastně i sebe. Jistě i proto, že nastává doba, ve které každá lež stojí jejího tvůrce mnohem více sil a energie než kdy dříve, kdy si ve svých „světech“ žili téměř všichni. Falešná přátelství, neupřímná jednání, polovičaté aktivity, sobecké chování vůči ostatním, absence lásky vůči sobě samotným, a na druhou stranu narůstající pozitivní energetické vibrace lidí mezi námi, jednajících na rovinu, jednoduše, citlivě a láskyplně a desítky dalších projevů, poukazujících na skutečný stav každého z nás, jednoznačně hovoří samy za sebe. Pět let po 21. prosinci 2012 není příliš složité orientovat se ve směru, jaký lidé, každý sám za sebe, nabrali. Bez ohledu na jejich vnější projevy.

Mnoho směrů života se ustálilo, mnoho zbytečného zaniklo, mnoho nového se ukazuje a nabízí, přichází doba neomezených možností, doba činů, doba realizace dlouhodobých přání a snů. A stejně jako v každé době, snad jen mnohem viditelněji, je vše pouze na nás a na našich rozhodnutích. Spoléhat se na hlavu, je stále více a více riskantní, bez vedení Srdcem je téměř nemožné žít radostně a harmonicky. Do nedávna důležité se začíná ukazovat jako nepodstatné, neviditelný svět vědomí se stává jedinou jistotu, vedoucí k naplněnosti.

Ne všichni chtějí žít šťastně a ve zdraví, ne všichni si uvědomují důležitost vlastní cesty, ne každý ctí Vesmírný řád, ne každý rozpoznává svoji vlastní jedinečnost v naprosto nutném pochopení Jednoty. Přijetí naší vlastní nenapodobitelnosti a zároveň naší konkrétní pozice ve Vesmíru, dostatečné množství sebe – vědomí a zároveň pokory, vděčnosti a skromnosti, to jsou jistoty, které nás bezpečně převedou do poklidnějšího roku 2018, roku vztahů, lásky a úcty vůči sobě a ostatním. Samozřejmě všude, kde nedošlo k destrukci a rozpadu v rámci zachování lásky a rovnováhy. Všude, kde tyto atributy nebyly obsaženy a dodrženy došlo k zániku a přirozenému konci. To jen na adresu našich častých a zbytečných smutků ze ztrát, rozpadů, změn a smrti. Nic se neděje! To jen neustálý proces zrodu a zániku funguje stoprocentně… a díky Bohu, nadále fungovat bude, přátelé.

Přeji Vám život takový, jaký si přejete, jaký si vytvoříte, jaký si zasloužíte, v souladu se všemi a se vším, čeho jsme neoddělitelnou součástí. Srdcem, v lásce a vděčnosti.

Jana Johanka

704 total views, 0 views today