Smysl terapií

04.01.2018

Doby, kdy terapeut pracoval pouze na fyzickém těle klienta, anebo s jeho logickými myšlenkami a stačilo to, jsou v nenávratnu. Ne ve zdravotnictví, ale v oblasti soukromých praxí, a také na poli alternativního přístupu ke zdraví a životu vůbec. Důvody, pro které chodí klienti na různé druhy terapií se velmi změnily, třebaže na nevědomé úrovni to klient sám nemusí mnohdy ani tušit. Impulzy, které v dnešních časech přivedou například moje klienty až do mojí masérny, jsou mnohem hlubší a zásadnější, než většinou i oni sami připouští. Jak sama popisuji, přichází jejich Duše, jejich nitro, jejich podstata, se všemi nejčistšími úmysly, vedoucími do lásky. A protože mám nové klienty pouze přes klienty stávající, jsou většinou od počátku připravení na mé otázky, způsob práce, emoce, otevřenost, jasnost a jednoduchost. Mám za to, že terapie má ulevit, a považuji tento aspekt za zásadní při hledání terapeuta. Ten, kdo Vám neustále podsouvá potíže, složitosti, živí dualitu ve Vás, má plná ústa strachu a zla na Zemi, utvrzuje Vás, že jste obětí života, anebo dokonce, že Vás zachrání, NENÍ TO TERAPEUT a Vy nejste na terapii.

Rozhodně ani dnes není možné počítat s tím, že člověk nalezne všechny zásadní odpovědi v jedné, anebo pěti hodinách terapií. Nebo snad, že dočasným odstraněním fyzických projevů dojde k nápravě, či změně života. A už vůbec není možné očekávat, že snad něco ve Vašem životě vyřeší Váš terapeut. Od toho tu vážně nejsme, a především ani nemůžeme být. Nikdo v celém širém světě nemůže o Vás vědět více než Vy sami. Máte-li ale skutečný, upřímný zájem změnit život k lepšímu, odložit bez velké námahy smutky, bolesti a strasti Vaší minulosti, přijmout celý Váš dosavadní život jako jednu příležitost a zkušenost, střídající další, chcete-li být zdraví na všech úrovních Vašeho Bytí, a při tom všem o každém kroku, způsobu a rychlosti terapie rozhodovat sami, spolu se svým terapeutem, najděte toho ideálního pro Vás. Věřte, že jej poznáte, přesněji, pocítíte velmi brzy úlevu a naleznete ztracenou radost, rovnováhu a chuť do života.

Dnešní časy poskytují nekonečné možnosti terapeutům, a tedy i klientům. Nepřeberné množství cest, filozofií a technik Vás mohou dovést do požehnaného života, žel Bohu i zašlapat do země. Nezbývá, než si začít věřit, otevřít se Vesmíru, a především být za všech okolností nohama na zemi. A nezapomeňte: „Vše ve vesmíru je JEDNODUCHÉ, přátelé!“

Přejí Vám jen samé krásné průvodce na cestě k sobě.

 Jana Johanka

774 total views, 0 views today