Setkání v lásce

28.01.2018

Milí přátelé,

chci se s Vámi podělit o úplně čerstvou zkušenost.

Dostala jsem před několika týdny nabídku společného malování mandal na jógovém víkendovém pobytu jedné mladé, velmi pracovité a citlivé ženy. Nabídku jsem s radostí a vděčností přijala, a tak jsem včera, 27.01.2017 přijela do jednoho hotelu pod Lysou horou, kde jsem se po delším čase setkala se zcela novou skupinou 12 Bytostí. Není vždy snadné vyznat se alespoň orientačně v nové skupině, kdy 12 lidiček už je dost, na třeba jen základní poznání. Pokusit se každou individualitu i celek postupně otevřít, a přitom respektovat jejich osobní nastavení, rozpohybovat tvořivost a sebepoznání u zcela rozdílných Bytostí, a především, a to je základ, všemi dostupnými prostředky a přirozeně, vytvořit „bezpečný prostor“ pro sdílení sebe sama, prakticky před více, či méně cizími lidmi.

Není pro mě snad nic zajímavějšího a krásnějšího, než se pouštět do poznávání nových lidí, odevzdat vše s důvěrou všem zúčastněným, nepochybovat o nikom, bez ohledu na to, že se vidíme poprvé v životě, radovat se z možnosti sebe-poznání, které každá jedna Bytost poskytne mě i všem ostatním, odložení studu před lidmi, které důvěrně neznám, ukázky otevřenosti a jasnosti, která je mojí nedílnou součástí a charakteristikou, emocí, dojetí a  sdílení nekonečné řady postřehů, absolutně rozdílných a přitom, navzájem se neohrožujících, ochoty  vstoupit do nového, neznámého, neověřeného.

Víte, setkávám se s lidmi, kteří se prezentují jako otevření, a přitom žijí uzavřeně, jako komunikativní, a přitom nic o sobě neřeknou, pouze žijí v domnění, že vyslovovat se k okolí snad značí onu otevřenost, jako zajímající se v pravdě o život a lidi kolem, a přitom bez jediné šance se před nimi ukázat, otevřít, nechat se poznat, svobodomyslných, přitom kritizujících prakticky vše, bez poskytnutí jakéhokoliv prostoru a času na vzájemné objevování se. Rozhodně ale takoví lidé nepatří mezi mé klienty, a už vůbec ne mezi mé přátele.

Vzhledem k zaměření celého víkendové pobytu, zadala jsem jednoduché a základní téma tak, aby mohlo doplnit smysl programu celého projektu a bylo s ním v harmonii. Jedenáct žen a dva muži se tedy přes společné malování dobralo k bodu, kdy všichni zřetelně zklidnění a koncentrovaní na svůj střed mohli vzájemně sdílet nové, třeba i velmi osobní informace o sobě, niterné pocity, rozdílné emoce, uvědomění si v přímém přenosu, často údiv, a v nejednom případě posun a pochopení přímo v průběhu společné debaty. Přitom se mi opět potvrdilo a nám všem ukázalo, že rozdílnost věku, profese, vnitřního nastavení, snů, povahových rysů, a dokonce rozdílnost v nastavení potřeby sdílení, nebrání tomu, abychom si prožili a vědomě uchopili skutečnost, že v lásce NENÍ STRACHU, NEBEZPEČÍ a NEPŘIJETÍ.

Jakmile jednou zažijete sdílení JEDNOTY, jakmile pocítíte UPŘÍMNÝ ZÁJEM okolí o Vás, jakmile si DOVOLÍTE PROJEVIT SEBE SAMA, jakmile se KONCETRUJETE NA SEBE a NEROZPTYLUJETE SE VNĚJŠÍMI VLIVY, jakmile JSTE VYSLECHNUTI a DOSTÁVÁTE ZPĚTNOU VAZBU, dostáváte po zásluze nejvíce, co jen dostat můžete. Sdílení v LÁSCE je diametrálně jiné než džungle, v jaké se většinou nacházíme, skutečná OTEVĚNOST je prosta jakýchkoliv obranných mechanismů, VÍRA V SEBE SAMA, podpořená okolím, to vše nás činí RADOSTNÝMI, HARMONICKÝMI a SILNÝMI (bez použití síly), v tom nejhlubším slova smyslu a BEZ ILUZÍ.

Viděli jsme zklidnění, dojetí, slzy, uvolnění, smutek, bolest, ztrátu, naplnění, životní úděl, jednoduchost i složitosti, nastavení vnitřního dítěte, poslání, slabost, tvořivost, smysl pro věcnost a jasnost, citlivost, připoutanost i svobodomyslnost, otevřenost i zábrany, desítky našich součástí, bez obalu, syrově, v přítomnosti, TADY a TEĎ. Bez jediné potřeby kritizovat, zraňovat, omezovat.

V prostoru plném lásky, tolerance, vděčnosti a skromnosti, na můj vkus snad jen s přílišnou ochotou ustupovat a nechat se ohýbat vnějšími vlivy, a také u mnoha jednotlivých Bytostí absencí sebe-vědomí a sebe-lásky na prvním místě, které jediné přináší lásku ke všemu v celém Universu.

Děkuji všem za trpělivost, důvěru, pochopení a lásku, které jste do jednoho vyzařovali přímo ze svých Srdcí. Pozvedli jste moji Víru a naplnili moji Duši radostí. Děkuji.

Jana Johanka

      

  

  

    

898 total views, 0 views today