Jedeme dál…

01.01.2017

Vítám Vás všechny moji milí, milovaní a blízcí v Novém i novém roce 2017, podle mého vnímání úžasném roce PRAVDY, SPRAVEDLNOSTI a také roce NOVÝCH MOŽNOSTÍ. Kdo se jej dočkal ve zdraví na všech rovinách svého Bytí, už teď je šťastný a natěšený, kdo je „ztracený“, sám pozná, že tomu tak je, bez obalu, kompromisů a prostoru pro ILUZE a LŽI. Jak píši – úžasný rok.

Poslední měsíc roku 2016, tedy i celý čas Adventu, jsem trávila prakticky o samotě, se sebou samotnou, s menším objemu práce, a nemohu opomenout skutečnost, že v neustálých obtížích na fyzickém těle. Podobně jako spousta mých známých, blízkých a klientů. No, co už, když se kácí les, létají třísky. Pár týdnů, podpořených časem rozjímání a pokojné sváteční atmosféry, přispělo k pochopení a přijetí událostí, které mě provázely náročným rokem 2016.

Human Inspiration

Urovnání, uvědomění si a především přijetí minulého mě nejen že zklidnilo, ale i naplnilo štěstím z faktu, že to byl pro mě velmi dobrý, posilující a přínosný rok. Rok plný změn v osobním životě, rok skvělých pracovních výsledků, rok zintenzivnění mnoha přátelství a vazeb na úrovni Srdce, rok plný lásky a zjemnění, ale i rok konců, nekompromisů, úklidu a situací, které je nejlepší brát takové, jaké jsou.

Vnímám, že celý rok pod roční vibrací čísla 9, i když ještě neskončil, nebyl pro mě ani tak složitý prakticky, s tím problémy nemám, ale téměř výhradně náročný emocionálně. A víte, jsem ráda, že jsem si tuto skutečnost ujasnila, protože když žijete emocemi, vedle všech těch konkrétních událostí, nemáte prostor a nadhled je ani vidět, natož tak pojmenovat, či přijmout. Dříve či později to ale moudrý člověk udělá, protože jen tak mu většina prožitého nezůstane skryta a neobjevena.

1441604_o_0

Prakticky po nástupu nového čínského roku, jsem se připravila na odchod z domečku, ve kterém jsem žila téměř uprostřed přírody. 09.04.2016 jsme se se synem nastěhovali do jiného města, do bytečku pod nebem, do prostoru, ve kterém se můžeme cítit volně, svobodně a bezpečně. Je to krásný byt a pomohl mi zvládnout rozloučení se s etapou života, která byla náročná, akční, poučná, tvořivá a se mnou i synem, stylem života a kouzelným místem, harmonizující. Na jaře, a vloni poprvé i na podzim jsem absolvovala ve čtyřech turnusech pobyty v milované Itálii, a tak jsem v zemi mého Srdce prožila jeden celý báječný měsíc, a přiblížila jsem se tak předsevzetí, které jsem si v souvislosti s tímto mým projektem dala. Složení žen na všech turnusech bylo vždy jiné, čekaly mě jiné výzvy, ženy byly připravené na tvořivou a otevřenou cestu, která je dovedla přesně tam, kde se TEĎ a TADY nacházejí. Včetně mě, samozřejmě. Celý rok jsem také pokračovala ve skupinovém malování mandal, a i tak jsem zaznamenala větší otevřenost, konkrétní dopady na účastníky, radost z tvoření, a pravdivost záměru a jeho hloubku, které oddělily ve skupině „zrno od plev“. Tuto skutečnost beru zcela vážně a přisuzuji ji s vděčností Vesmíru, který VÍ, zná všechny a všechno a chrání mě i ostatní. Ostatní stránky života nevyjímaje. Bytostně VÍM, že přátelé a Vesmír stáli celý rok při mě, a bez Milosti obojího bych jen stěží vše zvládla.

2071

Zažila jsem také sblížení s rodinou, na které jsem čekala spoustu let, ale až po přijetí sebe sama, mohou následovat zázraky lásky, skutečného naplnění, vděčnosti a hojnosti. A tak, podle mého, celých devět let každého z nás, bez rozdílu, se ukazuje právě teď, v realitě, která je předzvěstí přicházejícího. Sny a přání, myslím, jen ta přímo z Duše, se mohou začít uskutečňovat. NIC NENÍ NEMOŽNÉ PŘÁTELÉ! Roční vibrace 1, kterou je obdarován rok 2017, a tedy i my všichni, dovolí požehnaný život v lásce, harmonii a tvořivém duchu jen těm, kteří si s „jedničkou“, po stránce numerologie číslem EGA, umí poradit. Všichni ostatní si počkají, ale nepochybuji, že ve „svém světě“ si zábavu najdou. Přeji si jen, aby v zabíjení času tu na Zemi nezaháleli, sbírali zkušenosti a odvahu na vše, co je tak či tak nemine.

Děkuji na závěr Vám všem přátelé za všechny zkušenosti, možnosti, lekce i bolesti, které jste mi poskytli a já je přijala, ale především děkuji všem spřízněným Bytostem, které žijí v lásce, pravdě a vděčnosti, a přitom nohama na zemi, za všechnu tu každodenní krásu, stav sdílené Jednoty a za důvěru, která je vzájemná a neplánovaná a za Vaši lásku, která nemá hranice a zrcadlí nám vzájemně JEN TO, co roste v nás samých a vede nás k Osvícení – nakonec všechny, bez rozdílu.

Takže přátelé, jedeme dál… Ať Vaše Hvězda svítí jasně do celého Vesmíru.

S láskou a vděčností DĚKUJI. Vaše Johanka.

770 total views, 0 views today