Vše je tak snadné…

06.01.2017

Dnes se chci s Vámi přátelé podělit o jednoduchost, se kterou se dívám na lidi a situace, které mě obklopují. Věřím, že se snad někomu povede ujasnit si, jak reaguje, a především, co ho v životě vede. Není potřeba popisovat velkolepé a významné události, protože NENÍ VELKÝCH VĚCÍ, a protože každodenní život se skládá z neviditelných a drobných důkazů sebestřednosti, inteligentních postupů, soudů, štědrosti, ohleduplnosti, porozumění, podpory, sebe-lásky a lásky v tom nejčistším a přirozeném slova smyslu. Vše se odehrává na poli společného sdílení Jednoty, anebo oddělenosti a vytržení z celku. A nemyslím tím nesouhlas se všeobecně vnucovaným a diktovaným, ale ukázku vlastního přesvědčení, které ničí krásné a hodnotné ve jménu „pravdy“. Vlastní pravdy samozřejmě!

Mám přátele, se kterými se otevřeně dělíme o své radosti a také starosti. Naučili jsme se být upřímní, osobní, emocionální, a věřte, je to velmi uklidňující stav, když nemusíte složitými intelektuálními výklady společně řešit, o co jde. Já sama při rozsáhlých výkladech klientů u terapií vypínám a dívám se z okna masérny na kostel, na sníh, na oblohu. A také jim to samozřejmě po jejich výkladu řeknu, nemám totiž důvod, pokud si lidí vážím, chovat se k nim neuctivě. Vnímáte v tomto příkladu, že člověk, složitě popisující svůj příběh přemýšlí a vymýšlí? Přitom stačí popsat, jak se cítí. Je to snadné, pokud NASLOUCHÁTE.

7f79c4e9fc_6892281_o2-300x300

Když se s kamarádkami dohodneme na nějaké společné akci, je ihned jasné, kdo má a kdo nemá zájem. Nemám teď na mysli, zda máme všechny čas, či nikoliv. Kdo chce, čas si vždycky najde. Nejde o to, jestli se účastní, anebo ne, ale o přístup ke všem ostatním, o otevřenost a jasnost, anebo o ubohé, do očí bijící úskoky, neúčast, jednání „mrtvého brouka“. Nezájem se vrací zase jenom nezájmem. Ta neúcta člověka k člověku, projevovaná neupřímností je dnes velmi rozšířeným způsobem jednání mezi lidmi, bez ohledu na intelekt, postavení, vztahy mezi sebou. Co se dobu rozvíjelo, co rostlo, co „zdánlivě“ sílilo a získávalo na kvalitě, je rázem pryč, beze slova, sprostě, sobecky. Přitom, při troše hloubky předcházejícího se takové jednání prostě nestane. Doporučuji Vám přátelé, zapomeňte na vysvětlení typu, „bylo to tak krásné a úžasné a je to pryč“. Nic takového není. Láska buďto je, a zůstane, anebo nikdy nebyla! Je to tak snadné, pokud máte CIT.

bb95dd7ea1334c3b21a8dcddbe35b

Velkými pomůckami pro jednoduchost života je nepřemýšlet, zato více naslouchat, vnímat své pocity a pozorovat. Vidět, co se děje, tak se děje, nepřidávat si nic ze své hlavy ke všemu, co se přihodí, a už vůbec si nepřidávat nic od druhých. Svědčí to jen o našem životě bez SEBE SAMA, a to v obou případech. Pokud necítím v každém okamžiku svého Bytí, co se v mém nitru odehrává, pokud nerozpoznávám a nevnímám vlastní emoce, anebo pokud se spoléhám na jakýkoliv závan rádoby chytrostí odjinud, a dokonce je i přijmu a jsem o nich přesvědčená, nepovede se mi dobře. Je to jednoduché, nelze se orientovat ve světě druhého. To prostě není možné. Na druhou stranu jsme potom dobře manipulovatelní. Netrvá pak dlouho, a je po snadnosti a vzdalujeme se sobě a zákonitě i  ostatním. Je snadné to vnímat, pokud jsme v Jednotě, najednou bytostně cítíme oddělení toho, koho jsme vnímali harmonicky. Pouze nezbývá než konstatovat, že jsme každý „jinde“.

verdad1

Jednoduchost spočívá v tom, že lidé konají buďto ze Srdce, v Jednotě a harmonii se Celkem, anebo z hlavy, a libují si ve svých pravdách, a potom jim cokoliv sdíleného připadá jako ovládání. Žijí si radostně v iluzi, jak jsou jedineční, zásadoví a spravedliví. Rozhodí je ale prakticky každá maličkost. Dnes je mnoho lidí kolem mě a jistě i kolem Vás, kteří něco ČINÍ a jiné PREZENTUJÍ a je tak snadné to porovnat a uvidět. Stačí jenom chtít. Potom i telefonát plný sdílení, poděkování, květiny od blízkého člověka, anebo pozvání na kávu, návštěvu, či procházku, pocítíte jako lásku, bez zbytečných utvrzování o přátelství, bez zbytečných gest a lživých her.

Na světě není složitých věcí. Přijměte to, buďte bdělí a přestanete ztrácet čas neexistujícími zbytečnostmi. Jen tak vyjdete z kruhu, ze kterého nemáte šanci se dostat přátelé. Stačí spolehnout se jen na sebe a žít Srdcem.

Lehkost BYTÍ Vám tak nezůstane skryta.

S láskou Vaše Johanka „jednoduchá“

810 total views, 0 views today