Konec prázdnin

15.09.2017

Letní prázdniny skončily přátelé. Intenzivní čas dovolených, odpočinku, poznávání, setkávání se s přáteli, čas věnovaný dětem, partnerům, příbuzným a přátelům. Tak období prázdnin vnímá většina lidí.

Ale co například čas trávený o samotě, podle svého, čas věnovaný svému zdraví, koníčkům, osobnímu rozvoji a růstu. A co třeba splnění si nějakého osobního snu?

Prázdniny se chýlí ke konci a otázky, které jsem výše položila se nevztahují samozřejmě pouze k létu, na druhou stranu prostoru pro všechno to naše, niterné, je v tomto období přece jen více.

Naučili jsme se upřednostňovat zájmy skupiny před vlastními, ustoupit ve věci našich přání před touhami ostatních, zpravidla blízkých, neumíme láskyplnou péčí vracet našemu tělu, mysli a duchu vše, co nám po celý rok dává, rozjet se za přáteli, přestože jim to přes média věčně slibujeme…

Jen něco málo přes týden a letní prázdniny jsou ve Věčnosti přátelé. Jakpak jste je trávili Vy?

Jana Johanka

776 total views, 0 views today