Manuální lymfodrenáž – prevence rakoviny prsu

01.08.2017

Neznám jedinou srovnatelnou a účinnější podporu, a především praktickou pomůcku v oblasti předcházení rakoviny prsu a zároveň jinou PREVENCI, proti jedné z nejvysktovanějších forem nádorového onemocnění u žen, jakou je MANUÁLNÍ LYMFODRENÁŽ.

Je to čtrnáct let, kdy jsem poskytla tuto terapii první klientce, prakticky ihned po absolvování školy manuálních lymfodrenáží v Praze. Vyslovila, po tehdy ještě pro mě těžce zvládnutelném a ruce týrajícím procesu názor, který mě po celá ta léta aktivní práce v oblasti manuálních lymfodrenáží doprovází, a se kterým se dnes stoprocentně ztotožňuji. Vyjadřoval naději, že s pravidelným, každoročním opakováním kúry manuální lymfodrenáže bude moci devět žen z deseti předejít nádorovému onemocnění.

9 ŽEN Z 10! Ne tři, čtyři, ale devět. Na druhou stranu i jeden život uchráněný od takové zkušenosti by byl úspěchem a darem.

Šokuje mě manipulativní vnucování mamografu, jako prevence, a považuji tento nesmysl za absolutní blábol, na který spousta žen slyší, dá a žel Bohu i věří. To, že mi vyšetřovací metoda vyloučí, anebo potvrdí diagnózu nádorového onemocnění NENÍ přece prevencí!!!!

Nepotkávám ženy, které by samy přišly, chtěly se více informovat, anebo se aktivně zajímaly o manuální lymfodrenáž, natož tak, aby si ji přímo přály. Neznám osobně a ani z doslechu jediného gynekologa, anebo praktického lékaře, který by tuto preventivní metodu doporučoval, anebo se o ni alespoň zajímal. Nekonají se žádné dlouhé pořadníky, ukazující ženy, plně si vědomé toho, jakou možností je manuální lymfodrenáž, a jakým život ohrožujícím nebezpečím nádorové onemocnění prsu pro ženu JE.

Jsem ohromená masovostí, s jakou se dějí pochody pro podporu žen, majících za sebou otřesné a náročné zkušenosti v této oblasti. Nerozumím tomuto nákladnému počinu, který žádnou nemoc neřeší. Pravda, je efektní! Nemám slov při vyzdvihování síly žen, které se nechají po ablaci fotografovat ze všech stran a vybízejí k tomu, že vše je v pořádku.

Možná, že nejsem normální, pokud ZDRAVÁ ŽENA a CELÁ ŽENA jsou pro mě prioritou číslo jedna a vím, že žiji ve společnosti, která prevenci z důvodu POTŘEBY „léčit“ nepodporuje.

Stále ale platí, že ODPOVĚDNOST ZA SVÉ ZDRAVÍ MÁME KAŽDÁ A KAŽDÝ SÁM.

Jana Johanka

908 total views, 0 views today