Celý Vesmír ve mně

09.12.2017

Dnes je to týden, co jsem po roce a půl opakovaně absolvovala seminář na téma Vesmírných zákonů. Jeho organizátor, pan Jaromír, je laskavým průvodcem a jedinečným zástupcem Vesmírného řádu, tu na Zemi, a mám velkou radost z jeho přítomnosti v mém životě. Je až neskutečné, jak se během necelých dvou let mění naše vnímání a pojetí stejného. A rozhodně tomu napomáhá i skutečnost, že nic na tomto světě nezůstává ani vteřinu stejné. A tak, pokud vnímáme neustálý pohyb mimo nás, v našem nitru vnímáme více, či méně vědomě, tisíce probíhajících dějů také.

Na jaře roku 2017 jsem se s „Kybalionem“ setkala poprvé, a vlastně jsem v první fázi byla ráda za to, že jsem se zúčastnila, a že mi bylo celé téma od počátku velmi blízké. Ta pozitivní rezonance mi pro začátek úplně stačila. Dávno vím, že nemusíme zdaleka v našem životě všemu ihned porozumět, a také, že vše je dílem procesu, ve kterém čas nehraje žádnou roli. Je moudré otevřít se novému a nehodnotit to, o čem nemáme ani tušení. Takovým přístupem já na štěstí netrpím, a tak si o to více mohu prožít všechno, co mi osud přináší, aniž bych procházela vnitřními boji, a pak se trápila zbytečnostmi. Otevřeností se také dosahuje pozvolného, zato však trvalého procesu proměny Bytosti na všech úrovních a „přijetí“ jako takové, je na dosah.

Stejně tak se zcela pozvolna a nenápadně v mém životě začaly realizovat zákony Vesmíru a nemohu říci, že bych si toho byla denně vědoma. Vlastně v oblasti práce zcela určitě ANO, ale v soukromém životě mi souvislosti vyvstaly až před týdnem na semináři. Přesněji, bezprostředně po něm jsem uviděla ten ohromný posun veškerého dění v mém životě. Prakticky téměř nezůstala oblast, která by se v mém životě pozitivně nedořešila, anebo zásadně nezměnila ideálním směrem a také ideálním způsobem. A protože náhody neexistují, vidím v praktickém používání Vesmírných zákonů, a v doslova „kvantovém skoku“ v mém životě jasnou souvislost. Přitom největšími důkazy jejich používání jsou pro mě paradoxně moje uzemnění se, zrychlení, zjednodušení a projasnění většiny dějů a stále častější a delší Bytí v přítomnosti.

Stejně jako každý z Vás, i já mám svoji cestu, která mě bezpečně vede a také dovede tam, kam jsem si ve svém před-životním plánu naplánovala. Důvěřuji té cestě beze zbytku, protože vím, že vše je dílem mé svobodné vůle a dílem Vesmíru, což je totéž ve „velkém“. Když k tomu všemu připočítám radost ze života a Požehnání, kterého se mi neustále dostává, nemohu jinak, než být neskonale vděčná, přátelé. 

Jana Johanka

916 total views, 0 views today