Milióny „protimluvů“

26.12.2017

Zaznamenávám v posledních týdnech velký příliv nových klientů a jsem za to ráda a vděčná. Horší už je to s jejich „obsahem“, který je v mnohém podobný, ne-li stejný. Nebudu, a ani si tu nechci zoufat, přece jen se už se ale nepohybuji v prostředí strachu, předsudků, závisti, pomluv, manipulací a zcestných představ, jako mnozí nově příchozí. Ne stoprocentně, ale většinou. Učím se nevnímat titulky článků a knih, nabídky kurzů, seminářů a terapií, které již ve svých názvech manipulují případné klienty a zájemce o „uzdravení“ lacinými a nesmyslnými výroky ze světa duality a lidských smyšlenek.

A tak si lidé čtou o strachu, pojmu vyjadřujícím existující faktor leda v našich hlavách, sáhodlouhé úvahy o odpuštění, přitom se uklidňují skutečností, že pokud děláme vše tak, jak nejlépe dovedeme, není co a komu odpouštět, sdílejí stovky moudrých afirmací, a přitom kdyby přijali za svoji alespoň každou desátou z nich, byli by z nejhoršího venku, utvrzují se o vnitřní svobodě a svobodě všech ostatních, a přitom se zamotávají v terapiích, které uměle strojí potíže, překážky a nedosažitelné cíle. Lidé si libují v komplikacích, které vyzývají k řešení a dobrovolně se vydávají z financí, aniž by se dostavovaly výsledky, drží se zuby nehty stereotypů a nechávají si namluvit, že jde o složité vzorce a mechanismy v jejich hlavách, a aby toho nebylo málo, nemají žádnou vytrvalost, trpělivost ani snahu svůj život dovést do rovnováhy a lásky.

A tak často, když si vyslechnu nového klienta, nemohu věřit svým uším a popravdě nevím, kde začít. Obzvláště, když mi klient sdělí pocit, že asi bude muset přijít ještě jednou!! Mám za to, že kdybychom se nechovali jako ovce, a to paradoxně i při mnoha terapiích, nečetli pasivně množství psychologických úvah, nesdíleli stereotypně spousty afirmací a mouder a neabsolvovali řadu terapeutických záměrů, aniž se na nich fakticky a prakticky podílíme, bylo by mnohým lépe.

Dávno má proces sebepoznávání, sebelásky a sebenalezení probíhat formou hry, plné radosti a objevů. Dávno mají mít lidé jasno v tom, že cokoliv složitého a zdlouhavého nikam nevede. A především si mají být vědomi toho, že stejné přitahuje stejné i na poli terapeutickém, a že každý nakonec dostává to, pro co si přišel.

Přeji každému, aby objevil Vesmír v sobě a s lehkostí, možná i s pomocí láskyplného průvodce, došel ke své Duši, ke svému Srdci, ke své podstatě a naplnění. Vždyť proto tu všichni jsme, přátelé.

Jana Johanka

1,022 total views, 0 views today