Jedinečná detoxikace na všech úrovních Vaší Bytosti – manuální lymfodrenáž

27.04.2016

Jaro je v plném proudu, očista těla se skloňuje ve všech pádech, všichni „lajkují“ jako o život detoxikační a očistné techniky, odsouhlasují kde jaký plevel, který očistí játra a celý organismus, plánují velké změny na poli svého zdraví a svého Bytí vůbec a všechno je to úžasné, povzbudivé a uzdravující. Všechno, až na jedno! Dnes jsem jediná běhala po Penny marketu s řepou, lymfodrenáž udělám v týdnu jednu, nanejvýše dvě, a že by lidem padaly byliny z tašek, toho jsem si také nevšimla. Stále dokola opakující se proces teorií, frází a pasivního přístupu k sobě, ke svému tělu, ke své mysli, ke své Duši, potažmo ke svým blízkým.

Manuální lymfodrenáž si nikdo neudělá sám, a to platí částečně i o mě, přestože ji téměř denně svým klientům poskytuji již 12 let. Co se mě týká, je to jen proto, že si prostě na všechny partie svého těla nedosáhnu, natož tak, abych na nich prováděla speciální úkony. Téměř denně slýchám o vážných, zhoubných a dramaticky končících nemocech lidí kolem, o jejich těžkých osudech a životech, nejen na poli zdraví fyzického, ale i mentálního, duševního, duchovního. Pokud byste si snad chtěli myslet, že terapeutické provozovny jsou plné uvědomělých lidí s pocitem odpovědnosti za své zdraví, budete se velmi mýlit. Ani zdaleka tomu tak není a jsem si jistá tím, že ještě dlouho nebude. Ani lidé v mojí bezprostřední blízkosti, přestože ví, co dělám, čemu věřím, čemu se věnuji a co prezentuji, a také, že tu „nelením“ ve své praxi s poznatky 20 let starými, tak ani ti se neobtěžují alespoň se ptát. K čemu také? Už vše odlajkovali“ na fb, už vše probrali se svými známými, už vložili svoje úspory do dovolené, o které mají představu, že je spasí, zachrání, uzdraví.

2-lymfaticky-system

Manuální lymfodrenáž je velmi jemná technika očisty těla a zprovoznění, uvolnění a harmonizace lymfatického systému a klient se na ní podílí svým „ležením“. O náročnosti ze strany klienta nemůže být řeč, tedy pokud se nechce i on sám do detoxikace zapojit svým aktivním přístupem k pohybu, k dodržování pitnému režimu, úpravě stravovacích návyků, změnou myšlení v některých oblastech svého života a celkově pozitivním přístupem k životním změnám, posunům a v neposlední řadě i koncům všeho, co je už pro dotyčného klienta nepotřebné a zbytečné. Vliv manuální lymfodrenáže je mnohem významnější ve všech oblastech života každého případného zájemce a může doslova pohnout s jeho osudem. Vím, že tuto terapii nepodstupuje nikdo náhodou, a ani dříve či později, než je na ni po všech stránkách připraven. Velkou roli také sehrává investice, vložená do manuální lymfodrenáže. Ta je další aktivní složkou ze strany klienta, kterou nelze opomenout. Finance vydělané, anebo třeba získané jako dar, vložené do sebe sama, a teď nemám zdaleka na mysli peníze vložené do manuální lymfodrenáže, jsou tou nejlepší investicí, jakou můžete udělat. A každá opakovaná investice do jakékoliv metody, která mi svědčí, pomáhá, uzdravuje a posiluje ve všech oblastech života je správnou a mnohem šetrnější metodou na poli prevence, než případná léčení vážných onemocnění. I podíl klienta na mentální a emocionální úrovni samotného průběhu manuální lymfodrenáže je často zásadním a rozhodujícím faktorem úspěšné terapie. To u nemoci říci zdaleka nelze, neboť tam už je většinou za pacienta rozhodováno.

EGO

K dnešnímu psaní mě přivedl průběh dvou celkových manuálních lymfodrenáží, které v těchto dnech dokončuji. Jednu absolvuje již po několikáté žena, druhou, momentálně podruhé, muž a oba dva se již v průběhu prakticky první dvouhodinové terapie, z celkového počtu pěti, začali cítit mnohem lépe. Chci tím vším dnes říci, že pro mě ani po tolika letech praxe není snadné koukat na to vše, co se kolem děje. Obzvláště, když v rukou držím nástroje, které jsou jedinečné, a žádná moderní technologie se s nimi nemůže rovnat.

S ohledem na vesmírný řád se přimlouvám u každého z Vás: „Chovejte k sobě lásku, vděčnost a úctu, pak budete zdraví po všech stránkách.“

Vaše Johanka

822 total views, 0 views today