Otázky a odpovědi

07.11.2016

K dnešnímu psaní mě přivedla včerejší krásná debata s kamarádkou. Vlastně jsme si udělaly čas a po nějaké době jsme si obě dvě vytáhly pár karet. Názory na karty byly, jsou a jistě vždy budou různé, no já mám zkušenost a vím, že přinejmenším texty na vykládacích kartách stojí za to si přečíst, popřemýšlet nad nimi, procítit, který text mi něco říká, na který reaguji, který je mi blízký, a který vůbec ne. Nám, ostatně jako vždy, karty dopomohly dostat se k tématu nanejvýše potřebnému téměř všem lidem. K tématu absolutní neschopnosti a neochoty rozpoznat, kdo jsme, co cítíme, jaké zaujímáme postoje k nejrůznějším tématům, jaké jsou naše, opakuji NAŠE reakce na různé situace a stavy, jaké máme názory na různé oblasti života, co pro nás znamená krásný a ideální život… Nabízených otázek máme po celý život stovky, tisíce, avšak ODPOVĚDI, jako by pro nás nebyly důležité. Jako by nešlo právě jen a jen o ně.

otazkyaodpovediUvědomujete si, co pro nás znamená a hlavně, co v nás vyvolává otázka, položená na naši adresu? Myslím si, že ve spoustě případů to ani netušíme, ve spoustě tušit nechceme. Otázka u většiny lidí vyvolává velmi neklidné, nepřiměřené, velmi časti absolutně odmítavé reakce. Co jsme se to naučili, že jsme stále jako u soudního jednání? Co se to s námi děje, že namísto vděčnosti za názor, námět, úhel pohledu, možnost komunikace, se nezmůžeme na nic více, než na vztek, uraženost, dotčenost, tupou omezenost na obhajování se, hádky, vysvětlování? Copak otázky mají být důvodem k takovým reakcím? Víte, jsem pobavená tím, že jsme často jako ovce, jako pařezy bez emocí, ať jsme účastníky čehokoliv vzrušujícího, krásného, dojemného. Zkuste ale položit člověku otázku k zamyšlení, otázku pro inspiraci, týkající se přímo jeho, otázku, která by nedej Bože mohla nějak změnit, anebo nasměrovat jeho život. Uvidíte emocí a reakcí na celovečerní film. To prožitky v přítomnosti nás mají vést k emocím, ne trefně a dobře položené otázky. Za pocity útoku, a na to Vás chci přátelé upozornit, si můžeme jenom MY sami. A tak to prostě je! Pro všechny ty nesmyslné reakce často k odpovědi na otázku vlastně nikdy nedojde. Ale o tom vůbec nechci dnes psát. To jen okolnosti všedního každodenního života mi diktují sáhodlouhý proslov, než se dostanu ke své úvaze… a vlastně našemu včerejšímu poznání.

intuition

Pokud se nám tedy stane, že překonáme všechna ta „úskalí“ v našich hlavách, pro která absolutně nenasloucháme, a pokud zachytíme položenou otázku, prosím, zamysleme se, naciťme se do svého nitra, aby odpověď přišla pouze odtamtud. Možná, že budeme velmi překvapení, když se trpělivý tazatel bude dožadovat odpovědi, kterou mu poskytneme my sami, ne naši partneři, kamarádi, šéfové, rodiče, časopisy, psychologové, filozofové a nevím kdo ještě. Možná, že nás tazatel ve společné komunikaci upozorní, že to, jak nás zná, absolutně neodpovídá nesmyslům, a možná i smyslům, které po něm ze sebe „házíme“, aniž jsme se, byť jen na okamžik zamysleli. Když už se pomalu, často tvrdou prací na sobě, dopracujeme k tomu, že slyšíme, dopřejme sami sobě dostatek zájmu o danou otázku a dostatek vděčnosti, že se nám vůbec v dnešní době někdo věnuje a využijeme toho, dostane se nám odpovědi, která je důležitá jen a jen pro nás. Víte, tazatele vůbec naše odpovědi nemusí zajímat, ale nás by rozhodně zajímat mohly. O ochotě vyslechnout si na danou otázku i názor a pocity druhých nemluvě. Ale to už je jiná písnička, přátelé…

Já mám otázky ráda, zamýšlím se nad každou, kterou dostanu, těm, pro mě obzvláště motivujícím a zásadním věnuji někdy i celé dny, týdny, měsíce, než naleznu odpověď. Nemám obavy z odpovědí, z ničeho, co je ve mě, a co je mojí součástí. A Vy všichni, kdo mě znáte víte, že otázky velmi a z Duše ráda pokládám. Také víte, že odpovědi na ně mě až tak nezajímají, ty náleží dotazovaným, ale za každou dobře položenou otázku jsem vděčná, za tu, co dostanu, i za tu, co položím.

Až se totiž přestanu ptát, anebo když přestanu na otázky reagovat a odpovídat, ať už druhým, anebo sobě samé, budu nejspíše ve Věčnosti.

S láskou Vaše Johanka

930 total views, 0 views today