Úvod

02.03.2014
V posledních měsících se stále více a více setkávám s mladými lidmi, přesněji řečeno, s mnohem mladšími lidmi než jsem já. Jsou ve věku mých dětí, a jsou stejně tak krásní, nadaní a mají stejně tak bezbřehý potenciál vědomostí, schopností a zájmů, jaký už léta sleduji u mé dcerky a syna. Stačí jen něco naznačit, podpořit, prodiskutovat, dát jim slovo a možnost, třeba jen verbálně, a přímo před Vámi se začnou odehrávat kouzla, za kterými následují další, a další, a další… Tak vznikl nápad, a poté nabídka, kterou jsem učinila Kirsten, (snad mohu napsat mojí kamarádce), aby nám všem umožnila nahlédnout do jejích úvah, ať už dřívějších, anebo dnešních s tím, že vedle nich rozvinu a nabídnu své úhly pohledu, a tím budu vlastně tu, na svém blogu, reagovat přece jen na konkrétnější podněty… Věřím, že tak daleko odvážněji a častěji budete reagovat i vy všichni, kdo si tu občas, anebo i pravidelně zajdete něco přečíst, a že se začneme setkávat stále více a více při oboustranné diskusi, která zde sice neprobíhá v podobě rozhovoru, který je mnohem lepší a přesnější, ale zato může oslovit a rozepsát mnohé z vás…

1,830 total views, 0 views today