Sníme či bdíme…

13.04.2013
Nastane-li ve Vašem životě den, kdy se začnete beze zbytku věnovat sobě, svému fyzickému stavu, svým pocitům a emocím, osobním vazbám a vztahům vůči svým nejbližším, blízkým, známým, i náhodným bytostem,procházejícím Vaším životem, pokud si začnete všímat všech Vašich reakcí na podněty z vnějšího světa, pokud každá událost mimo Vaše tělo zaměstná Vaše srdce a třeba i mysl a stane se objevem, zkušeností, pochopením, radostí,bolestí, či přijetím, pak je docela reálně možné, že jste dosáhli nejdůležitějšího bodu života každého z nás – místa odkud v nejlepším případě není návratu – možnosti dosáhnout vlastního středu a nastoupit cestu sebepoznání.
Je zajímavé sledovat, co všechno si pod výše uvedeným různí lidé představují v domnění, že na sobě pracují velmi intenzivně, a ještě k tomu nepochybují o úspěšnosti svého plánu dosáhnout dokonalosti, kterou mají vlastně více méně v kapse.
Nemá smysl rozepisovat se jednotlivě i iluzích, které náš proces sebepoznání a sebe objevení  doprovázejí, ale máte-li pocit, že už se téměř všichni ve Vašem okolí konečně změnili, konečně pochopili a konečně se přizpůsobili Vašim zaručeným návodům na harmonický život a báječné vztahy, jste téměř jistě zcela mimo jakýkoliv proces, vynášející Vaši podstatu do pomyslné dokonalosti a lásky…leda že by partneři, partnerky, děti, známí, rodiče, nadřízení,podřízení, a další účastníci Vaší životní pouti „bydleli“ přímo ve Vás. Pokud tomu tak ale není, jste účastníky zcela jiného procesu, jehož pojmenování nechám klidně a láskyplně jen a jen na Vás přátelé milí…
 
S vírou ve Světlo a Lásku
 
Vaše Johanka

2,195 total views, 0 views today