3. ročník malování mandal

Pár slov k letošnímu společnému malování mandal

Realita posledních měsíců, týdnů a dní mě přivádí k niterné potřebě obklopit se krásnem, pohodou, klidem a tichem. Souvislost vidím především ve svobodném NE – CHTĚNÍ a NE – OCHOTĚ plynule a tiše pokračovat v pasivním přístupu a poslechu všech těch tmavých, černých, temných, neslušných, vulgárních, ublíženeckých, trpitelských, dramatických a sebestředných aktivit a „řečí“ mých klientů, známých a lidí kolem mě vůbec. Nejdříve jsem byla dost zaskočená vnitřním stavem, který ve mně vzbuzuje rozhořčení nad uplynulými týdny, protože do nedávna jsem byla zvyklá trpělivě a nezaujatě naslouchat všemu tomu „nespravedlivému“ a „špatnému“, dějícímu se všem tzv. obětem kolem dokola. Byla jsem připravená naslouchat do nekonečna stále se opakujícím nicotnostem, kterým lidé na terapiích i mimo ně dávají důležitost a velikost Vesmíru. Míra, promiňte mi to slovo „sraček“, mě ale nejspíše dohnala a já, nedá se svítit, potřebuji odejít z nevýhodné pozice POPELNICE, do které se jen a jen valí odpadky druhých, bez výběru slov, bez sebereflexe, bez jakéhokoliv ohledu na MĚ.

Mám to velké štěstí, že jsem v životě potkala Ženy – Anděly – Strážce, neskutečné opory a rádce v jedné osobě, i když ONY by to teď možná popřely, anebo mé pocity alespoň usměrnily. Chci věřit ale tomu, že jsem je nikdy nezahrnovala špínou a smyšlenkami, opakujícími se bez konce. Chci věřit tomu, že jsem je postupem času více a více vnímala, naslouchala jim a poctivě obracela, a do dneška obracím jejich slova do svého nitra, abych je nakonec uchopila a přijala. Chci věřit tomu, že moje divoké emoce neobsahovaly vztek, zlobu, negace obrácené přímo na ně, anebo dokonce ataky, které by jim ubližovaly. Chci věřit tomu, že jsem dostatečně krát za to všechno poděkovala, že vděčnost, kterou v sobě nosím, všem třem ženám demonstruji sama sebou, tím kdo jsem a jak se stavím k sobě, lidem, životu, BYTÍ…anebo se o to upřímně snažím den co den…mandala-13

Ze Srdce Vás žádám, pokud přemýšlíte o účasti na letošním společném malování mandal, rozmyslete si a ujasněte, zda Světlo, které nosíte v sobě, hodláte objevit, vědomě udržovat, rozjasňovat, šířit a rozdávat kolem sebe. Pokud ano, těším se na sdílení krásného procesu s Vámi.

Všem ostatním přeji, aby jejich „utrpení“ mělo stále méně a méně posluchačů a sdílníků, a třeba tak došli k dalšímu nutnému a neodvratnému kroku – láskyplnému kroku k sobě, a poté i ostatním.

S láskou a vděčností Vaše Jana Paseková


3. cyklus – „SVĚTLO V NÁS“


          „50 na 50“

        „Vděčnost“                    „Ticho v nás“              „Jing a Jang“                   

001  mandala-011  001

            „Zrození“                              „Život“                                    „Smrt“                       „Energetický obrázek“

MmRwYTwCTtC_s720x720 (1)      Mandala 009                


18.06.2017

Z nedělního malování mandal – „Energetický obrázek – šťastná každý den“

    

     

     

Drazí přátelé,

dnes se s Vámi podělím naposledy o naše společné malování mandal v tomto školním roce. Proběhlo tentokrát ve velmi komorní atmosféře, a dokonalém počtu devíti žen.

Snad poprvé jsme si doslova hrály, i když tuto skutečnost jsme mnohé uviděly a vědomě přijaly až v průběhu společné debaty, která vždy následuje po individuálním tvoření a sebe-vyjádření. Vznikla dokonalá díla z nejhlubšího nitra každé z nás, a věřím, že tu hravost a dítě v každé z mandal naleznete, ať už více, či méně. V průběhu včerejšího nedělního odpoledne se z nás staly malé děti, třebaže tak prvotní úkol a záměr nezněl.

Na druhou stranu jsme si do příštích dní, týdnů a měsíců vložily do předlohy vše, co nám má sloužit jako podpora, úleva, povzbuzení, naděje a co možná největší dávka lásky, radosti, smíchu a pochopení, kdykoliv jen budeme potřebovat. A nemám na mysli jen ne-hezké a ne-snadné dny, ale každičký den našeho Bytí, tu na Zemi. Vědomé setkání se s naším VNITŘÍM DÍTĚTEM.

Sami posuďte a vnímejte, jak hluboko do svého nitra se ženy dostaly, kam až zcela bez ostychu sáhly, a především si naciťte, jste-li toho jen malinko schopni, jak vnímají naději, lásku a podporu, a kde ji hledají. Svět pohádek je světem VÍRY a SPRAVEDLNOSTI, která nakonec VŽDY vyhraje. A VÍRU, tu my zcela jistě máme, VÍRU, která nás neomylně vede.

Dnes nemohu jinak, než Vám děti moje milé poděkovat a poklonit se Vám až k zemi, protože jen opravdu „velcí“ dokáží projevit, jak jsou navždy „malí“.

Miluji Vás.
Vaše Johanka


30.04.2017

Z nedělního malování mandal – „Smrt“

   

   

   

   

Milí přátelé a příznivci našeho společného malování mandal,

dnes Vám s velkou radostí představuji doslova výsledek naší společné, téměř tříleté práce, neboť dnešní téma malování s tématem SMRT je bez velké nadsázky vrcholným a velmi odvážným tématem. A podle mého zdaleka není tématem pro každého. Uzavřeli jsme tak trilogii ZROZENÍ – ŽIVOT – SMTR, kterou jsem zvolila před závěrem třetího ročníku tohoto mého velmi podařeného, a troufám si říci i oblíbeného projektu.

Samotné téma, budete-li se k nám chtít aktivně připojit a obrázek si vymalovat, jsem se tentokrát rozhodla pojmou malinko jinak než klasickou mandalou. Tak se v tématu SMRTI poprvé setkáváme s konkrétní tváří. A byl to dobrý nápad. Můžete se tak, stejně jako my všechny včera, setkat se smrtí doslova tváří v tvář. Ať už ji pojmete jako smrt fyzickou, tedy změnu z hmotné podoby do nehmotné, tak jak ji vnímá většina lidí z mého okolí, anebo jako téma změny, konce, jako předzvěsti před něčím novým, anebo prostě jakkoliv jinak, učiňte tak prosím bez obav a strachu a prosím, nebraňte se, tentokrát opravdu cíleně, jakékoliv emoci, projevu svého nitra, zlobě, pláči, prostě všemu, co Vám jen toto téma přinese.

Vězte, že kdo uchopí SMRT, vyhraje nad ŽIVOTEM a doslova si „užije“ obojího.

Ať už si naše prozatím poslední témata zpracujete, či ne, tato otázka každého dříve, či později dožene a vím, že osud přeje připraveným. Prohlédněte si prosím pečlivě naši včerejší tvorbu a buďte si jistí, že neméně zajímavé byly výklady, pocity a emoce, kterými už nikdo z nás v naší skupině nešetří.

S láskou a úctou Vaše Johanka


26.03.2017

Z nedělního malování mandal – „Život“

2017-03-27 12.57.49   2017-03-27 12.57.00   2017-03-27 12.56.22   2017-03-27 12.55.50

2017-03-27 12.55.00   2017-03-27 12.53.55   2017-03-27 12.52.56

2017-03-27 12.52.12   2017-03-27 12.51.33   2017-03-27 12.50.55

2017-03-27 12.49.56   2017-03-27 12.49.05   2017-03-27 12.48.24   2017-03-27 12.42.33

Milí přátelé našeho společného malování mandal,

naše první jarní společné malování mandal bylo nádhernou barevnou oslavou života, přesně tak, jak si to příchod jara zaslouží, a také přesně tak, jak si zaslouží druhé téma naší společně malované trilogie ZROZENÍ – ŽIVOT – SMRT. Malování probíhalo pomaleji než téma zrození. Jednoduše mám za to, že popsat a vykreslit život samotný je mnohem pracnější, a rozhodně procesně mnohem delší, než zrození čehokoliv. Všechny jsme si vyobrazení života velmi, velmi, užívaly, a i následná společná debata proběhla velmi krásně a citlivě. Více, než jakékoliv diagnostika, se tentokrát hodilo otevřené vyznání se ze života, a také i popis procesu, který samotné malování doprovázel. U některých více mentální, u dalších více emocionální, záleželo na pojetí a uchopení celého tématu každé zúčastněné. Je skvělé, když jsme v závěru společného sdílení přesvědčené, že to ještě nikdy nebylo lepší a krásnější, než právě dnes. Kéž nás tento stav bude doprovázet vždy přátelé.

Máte-li chuť, prohlédněte si naše mandaly malované na téma život a vymalujte si ji také. Sami uvidíte, že proti svému životu nemáte co namítat. K takovému poznání jsme došly v lásce, radosti a vděčnosti všechny.

S láskou a vděčností Vaše Johanka


26.02.2017

Z nedělního malování mandal – „Zrození“

2017-02-26 19.12.39  sr2  sr1  Mandala 001

2017-02-26 19.13.37  2017-02-26 19.14.41  2017-02-26 19.18.10  2017-02-26 19.19.59

2017-02-26 19.21.42  2017-02-26 19.22.22  2017-02-26 19.23.42  2017-02-26 19.26.04

Milí přátelé našeho společného malování mandal,

naším posledním malováním jsme započali úžasný soubor tří témat, která jsou velmi krásná a hluboká. Vím, že naše skupina došla do harmonie a klidu, jako celek, a z velké části i v případě jednotlivců, a že téma ZROZENÍ – ŽIVOT – SMRT je zcela na místě. Krásně tak oslavíme letošní Velikonoce. Přesvědčilo mě o tom mimo jiné i moje první malování mandal v Čechách, kde jsem si uvědomila, kolik společné práce jsme již na Moravě vykonali a s jakým nadhledem, vděčností, otevřeně a nekriticky, se ve Frýdlantě jednou za měsíc ponoříme téměř bez obav do jakéhokoliv tématu našeho života. Odměnou je pak každodenní mnohem světlejší realita, nadhled a optimismus, bez kterých dnes prakticky nelze šťastně žít.

Téma ZROZENÍ si každý vysvětlil a vyložil po svém, ať už světsky, či obrazně, symbolicky. Zrození je počátkem všeho a je v případě života samotného tím největším darem, který je nám poskytnut. Úctu si zaslouží ale i zrození každého citu a emoce, láskyplného vztahu, dobrého úmyslu, plánu, projektu… Naše malování doprovázelo krásné povídání a sdílení. Tím se nám dostávají možnosti různého úhlu pohledu i rozšířeného vnímání Světa, ve kterém žijeme a otevírají cesty porozumění a empatie, a to prakticky, nejen planým teoretizováním.

Nikdy nepřestanu být dostatečně vděčná za každý projekt, který pomůže třeba jen jediné Bytosti ke klidu, harmonii a lásce.

S láskou Vaše Johanka

22.01.2017

Z nedělního malování mandal – „JING a JANG“

2017-01-22 19.38.38 2017-01-22 19.36.47   2017-01-22 19.35.49  2017-01-22 19.35.05  2017-01-22 19.34.16

2017-01-22 19.33.21 2017-01-22 19.32.36 2017-01-22 19.30.39 2017-01-22 19.29.42 2017-01-22 19.28.52

2017-01-22 19.28.07 2017-01-22 19.26.53 2017-01-22 19.25.43 2017-01-22 19.24.45 2017-01-22 19.40.36

Rok 2017 jsme začaly moji milí přátelé jinak, alespoň v tom, že jsme nemalovaly klasickou mandalu, ale obrázek, který nám při společném vyprávění a diagnostice výsledného obrázku pomohl lépe rozlišit, jak každá z nás v denním životě jedná. Konkrétně, zda v životě nasloucháme převážně Srdci, které posléze následují rozumové úvahy, anebo zda se řídíme logikou a Srdce necháme promlouvat zcela výjimečně. Ve většině případů je tomu tak, že převažuje jedno či druhé a jen málokdy jsou roviny rozumu a citu vyrovnané.

Ať jsme ale příkladem kterékoliv možnosti, málokdy jsme si toho vědomi, a tak ani netušíme, co způsobuje naše okamžité, anebo pozdější akce a reakce, postupy a postoje. Zda naše jednání vzniká na základě niterných pocitů, silných emocí a vnitřního rozpoložení, anebo jsme v zajetí stovek informací, přirozeného intelektu, cíleného vzdělání, přísné výchovy a pravidel. Také často nevíme, kterému aspektu máme „naslouchat“, „věřit“ a také jej i „následovat“.

Vzhledem k životu, jaký mnozí z nás vedeme a žijeme, není nejspíše možné žít jen Srdcem, anebo se řídit pouze rozumem, protože to by časem vedlo ke kolapsu některé důležité a zásadní oblasti našeho Bytí. Proto je nutné nechat se vést vlastní přirozeností a je podstatné být takovými, jací jsme. Za zrady, kterých se dopouštíme sami na sobě, zaplatíme vždy nejvíce a často se dějí nevědomě. Nevím, jak je možné, že sami o sobě víme tak málo. Nevědomost ale neomlouvá!

Každopádně nám toto společné malování ukázalo „OTISK“ mužského a ženského principu, a odhalilo vzorce našeho jednání, ať už žijeme rozumem, či citem. Ujasnily a osvětlily jsme si intenzitu a ve většině případů i značný rozdíl mezi principem JING a JANG u každé z nás. Zhodnotily jsme, že mnohé na tom byly před časem zcela jinak a radovaly jsme se společně ze skutečnosti, že svá Srdce většina z nás staví, v TADY a TEĎ na první místo. A tak je to v nejlepším pořádku přátelé, alespoň pro mě.

Chcete-li si vymalovat otisky ženského a mužského principu, myslete nejdříve na jeden, a potom na druhý a zaznamenejte je postupně do jedné a do druhé stopy.

S láskou Vaše Johanka


18.12.2016

Z nedělního malování mandal –  „Ticho v nás“

andelska-hudba

Přeji Vám přátelé krásný předvánoční čas a posílám Vám inspiraci v podobě přiblížení našeho posledního letošního společného malování mandal.

Zlatá neděle přinesla do našeho společného tvoření téma neskutečně krásné a potřebné, které beze zbytku splnilo můj záměr a svůj smysl. Téma TICHO, KLID a MÍR V NÁS, vytvořilo dokonalou atmosféru v celých prostorách velkého sálu kulturního domu ve Frýdlantu nad Ostravicí, kde se mimořádně, a jaksi symbolicky slavnostně, naše malování odehrálo. Neméně důležitou roli sehrál i výběr sváteční mandaly, která se, přestože není nijak jednoduchá, malovala doslova sama.

Naši individuální přítomnost v TADY a TEĎ, samotné naše BYTÍ, nelze zažít intenzivněji než v TICHU, a nemyslím tím jen ticho, které se neslo po celou dobu našeho společného tvoření celým sálem. Myslím tím TICHO v nás. TICHO tak hluboko, že jej musíte nějakou chvíli hledat, odpoutaní od všeho vnějšího Světa a ode všech ostatních, zklidnění a ztišení takovým způsobem, že i ostrouhávání pastelek, anebo dech ostatních zúčastněných Vám doslova hřmí v uších a ruší tu nejúžasnější hudbu v každém z nás. Stav meditace, který tak v průběhu malování nastal nelze a nemá snad ani smysl více popisovat. Věřím ale z celé své Duše, že stav, který jsme si každá sama za sebe prožily, stav PLNÉHO VĚDOMÍ SEBE SAMA, pozvedlo „důležitost“ TICHA na laťku jednu z nejvyšších a nejkrásnějších.

Navíc pojmenování oblasti, která pro každou z nás představuje KLID a MÍR v našem nitru, dozajista pomůže všem na cestě do harmonie a lásky.

Kartou pro naše společné malování bylo tentokrát SDÍLENÍ, a pokud toto téma spojíme s tématem TICHA, pak nejvyšší forma komunikace se nám předvedla v celé své Boží dokonalosti.

Děkuji všem milovaným za celý rok společného tvoření, za bezednou inspiraci, kterou mi poskytujete a poskytujeme si navzájem, za otevřenost, dnes již téměř Vám všem vlastní, za snahu, a především přání každé (každého) z Vás, být BDĚLÍ a ŠŤASTNÍ.

Kéž se mohu i nadále radovat s Vámi přátelé.

V lásce a vděčnosti Vaše Johanka

2016-12-18-21-44-28  2016-12-18-21-37-16  2016-12-18-21-36-02  2016-12-18-21-35-18

2016-12-18-21-34-34  2016-12-18-21-33-56  2016-12-18-21-33-23  2016-12-18-21-31-47

2016-12-18-21-31-14  2016-12-18-21-30-10  2016-12-18-21-29-36  2016-12-18-21-28-59

2016-12-18-21-28-27  2016-12-18-21-27-41  2016-12-18-21-26-04 2016-12-18-21-39-00


27.11.2016

Z nedělního malování mandal –  „Vděčnost“

2016-11-27-21-50-24   2016-11-27-21-51-02   2016-11-27-21-51-47   2016-11-27-21-53-32

2016-11-27-21-54-22   2016-11-27-21-54-58   2016-11-27-21-56-01   2016-11-27-21-57-02

2016-11-27-21-57-43   2016-11-27-21-58-42   2016-11-27-21-59-23   2016-11-27-22-00-35

2016-11-27-22-01-13   2016-11-27-22-03-04   2016-11-27-22-05-24   2016-11-27-22-02-16

2016-11-27-22-03-51   2016-11-27-22-07-15

Milí přátelé společného malování mandal. Včera odpoledne proběhlo naše druhé letošní malování mandal z cyklu „Světlo v nás“.

Nijak se netajím tím, že téma, které pro každé setkání zvolím, vždy ovlivní situace a prožitky mého běžného každodenního života. I včerejší téma „ZA CO VDĚČÍM SAMA (SÁM) SOBĚ“ vzniklo pod vlivem skutečností, které mě přiměly k zamyšlení nad téměř úplnou absencí vděčnosti několika lidí kolem mě. A protože mě čím dál tím méně baví stále jen a jen na něco poukazovat, pojala jsem téma vděčnosti tak, aby si každý účastník našeho malování, a i případného malování doma, poděkoval sám sobě a s vděčností přijal sebe a vše, na co je hrdý, čeho si u sebe cení, a uvědomil si, jakou spoustu důvodů k vděčnosti má úplně každý z nás, a to doslova denně. Devatenáct nádherných mandal, plných úžasných motivů a barev ztvárňuje osobní komunikaci každé z žen, zamyšlení se nad krásou svého života, osobních úspěchů, překonaných překážek, splněných přání, ohodnocení vlastního úsilí, a především oslavy malých i velkých krás a radostí, vědomě dosažených na cestě k SOBĚ. Komunikaci Srdce a Duše, ne projev Ega a sebestřednosti.

Nechyběla slova díků za osobní trpělivost, odvahu při zvládání životních situací, za všechny blízké a krásné lidi kolem nás, za překonání spousty obav a iluzí, které nám brání v radosti a naplnění života do chvíle, než je pochopíme a přijmeme. Překrásná byla uznání vděčnosti za všechny životní kopance, ztráty, omyly, složité vztahy a lidi, kteří nás posouvají k poznání a činí nás vědomými a úžasnými.

Děkuji všem zúčastněným a děkuji za všechny nové účastnice včerejšího společného malování mandal, které nám vnesly do nedělního sdílení kreativitu, skromnost i příklady vděčnosti za komplikace života a začlenily se perfektně do našeho procesu sebe – objevení.

S vděčností za to, kdo JSEM a jaká JSEM, s věčností za každou Bytost a příležitost, s vděčností za život tu na Zemi a za možnost BÝT součástí Jednoty zůstávám s Vámi přátelé.

S láskou Vaše Johanka


23.10.2016

Z nedělního malování mandal –  „50 na 50“

2016-10-23-22-11-44    2016-10-23-22-10-41    2016-10-23-22-09-11    2016-10-23-22-08-17

2016-10-23-22-07-01    2016-10-23-22-06-20    2016-10-23-22-05-07    2016-10-23-22-04-20

2016-10-23-22-03-45    2016-10-23-22-03-04    2016-10-23-22-02-25    2016-10-23-22-01-58

2016-10-23-22-01-16    2016-10-23-22-00-32    2016-10-23-21-59-50    2016-10-23-21-59-11

2016-10-23-21-58-37    2016-10-23-21-57-59    2016-10-23-21-57-16    2016-10-23-22-13-01

Velmi Vás milí přátelé společného malování mandal, a mých webových stránek všeobecně, zdravím, a touto cestou se s Vám přeji podělit o úžasný počátek 3. ročníku společného malování a tvoření.

„Světlo v nás“ jsem zvolila jako téma pro tento školní rok a hned první malování dalo tomuto tématu volný průběh. Vzhledem ke skutečnosti, že jsem tentokrát nezvolila ani žádné konkrétní téma, byly cesty Světla i Temna (v případě zájmu) všem zcela otevřené.

Úchvatná předloha mandaly nabízela možnost jakéhokoliv přístupu, z čehož vznikla jedna překrásná mandala vedle druhé. Unikátnost této předlohy spočívá v tom, že množství černé barvy je stejné, jako množství barvy bílé, a tím se naplňuje počáteční rovnováha přesně tak, jako se naplňuje v každé situaci běžného každodenního života. Neexistuje situace, která by neposkytovala pozitivní řešení a cestu do Světla, neexistuje situace, která by nás nemohla stáhnout do negací a Temnoty. V tomto ohledu jsme vzhledem k rovnoměrnému rozložení barev a neutralitě obrázku měli všichni perfektní výchozí možnost si svobodně VYBRAT a také si ověřit a uchopit vlastní vzorce chování a přirozenou náklonnost k pozitivnímu přístupu k životu, anebo vloženou náklonnost k negativnímu vnímání světa.

Jsem šťastná za fakt, že při našem nedělním malování se neutvořily dvě skupiny, které by zastupovaly obě možnosti, a že se všichni zúčastnění našli v dobru, optimismu a krásnu. Tak se možná i začíná úročit naše více než dvouletá práce a sdílení, které všichni účastníci projevují svým přístupem k sobě samotným, k ostatním i k celé skupině, a v neposlední řadě i ke mně, což jistě není vždy snadné, vzhledem k mým výkladům a energickým, emocionálním a jasným vstupům, týkajících se každé originální mandaly, potažmo stavu jejího tvůrce.

Nic nemůže dostatečně vyjádřit moji vděčnost a radost z našeho společného díla. Mohu jen z Duše děkovat Vám všem a také všem přát z celého Srdce, aby všechno, co společně zpracujeme, pochopíme a přijmeme, změnilo naše životy na Zemi za nepopsatelně nádherné a vědomé.

S láskou a vděčností Vaše Johanka

1,498 total views, 0 views today