2. ročník malování mandal

2. cyklus  – „CESTA K SOBĚ – CESTA NEJKRÁSNĚJŠÍ“


VŠECHNY MANDALY ZE SPOLEČNÝCH MALOVÁNÍ

(VČETNĚ POPISŮ JEDNOTLIVÝCH TÉMAT)

NALEZNETE KE STAŽENÍ ZDE.


I. „Vztah – JÁ versus JÁ“               II. „KONEC = ZMĚNA = POČÁTEK“                        III. „PŘIJETÍ“

predloha7        Konec - Začátek          Přijetí

IV. „ODEVZDÁNÍ – RITUÁL“             V. „MŮJ VZTAH K MAMINCE“                 VI.“MŮJ VZTAH K JEŽÍŠOVI“

Mandala Ritual I.    Maminka          001

 

VII. „TO NEJLEPŠÍ V NÁS“                          VIII. „7  ČAKER“                                 IX. „MÉ SNY, MÁ PŘÁNÍ“

001    002     Mandala 001


19.06.2016

Z nedělního malování mandal – „MÉ SNY, MÁ PŘÁNÍ

2016-06-20 15.48.39   2016-06-20 15.46.42   2016-06-20 15.46.10   2016-06-20 15.45.34

2016-06-20 15.44.56   2016-06-20 15.44.12   2016-06-20 15.43.37   2016-06-20 15.43.06

2016-06-20 15.42.22   2016-06-20 15.41.50   2016-06-20 15.41.05   2016-06-20 15.39.35

2016-06-20 15.38.45   2016-06-20 15.38.11   2016-06-20 15.37.31   2016-06-20 15.36.53

2016-06-20 15.36.01   2016-06-20 15.34.50   2016-06-19 22.22.24   2016-06-19 22.21.21

Naše poslední nedělní společné malování mandal bylo velmi podařené a krásné. Téma, které jsem pro něj zvolila bylo vlastně asi čtyři měsíce staré, ale nakonec na něj došlo až 19.06.2016.

Dvacet Bytostí si přišlo „POSTAVIT SVŮJ SEN“, uchystat jistý, a myslím tím jakýkoliv plán, či vytoužené přání. Stanovila jsem i pomyslný den jeho realizace, den jeho splnění, anebo alespoň datum možného rozpoznání reality, k tomuto snu, anebo snům, vedoucí. Plány, touhy a sny hrají nezastupitelnou roli v životě každého z nás, a jejich realizace má být náplní života každého jednotlivce, který si přeje žít a ne přežívat, radovat se, ne truchlit, žít v hojnosti, ne strádat.

Úmyslem tohoto malování bylo především spočinutí ve stavu, kdy nedáme prostor smutku, negativitě a strachu, zato se podíváme co nejhlouběji do svého nitra, a tam uvidíme a uchopíme, v co věříme, po čem toužíme, na co jsme třeba již dávno zapomněli pro všechny povinnosti každodenního života, a pocítíme, co všechno stále ještě čeká na svůj příchod do našeho života.

Samotný čas trávený v tématu „co je mým snem a po čem toužím“, co si přeji a čeho chci dostát, považuji za nejdůležitější investici každého z nás. Neustále na něco, anebo někoho čekáme, a přitom si neuděláme ani pět minut denně na to, abychom věnovali pozornost a energii zázraku tvoření a vědomé přípravy šťastného a harmonického života. A přitom stačí jen se rozhodnout a je „jasno“. Všichni jsme dostatečně mohli vnímat, při společné debatě nad vytvořenými mandalami a krásnými sny, jak takové jasné rozhodnutí a odhodlání vypadá, jak vyzařuje ten, kdo se rozhodnout umí, stejně tak, jako se trápí ten, kdo se rozhodnutí obává, anebo třeba již dávno přestal „věřit a snít“.

Jednotlivá nedělní přání byla různá. Od života u moře, přes cestování, zachování momentálního štěstí doma a v rodině, až po přání žít jednodušeji, konečně ve vztahu, anebo bez vztahu, či přání života ve zdraví, anebo profesní a pracovní spokojenosti. Mandaly jsme malovali většinou snadno a rychle a téma snů a přání byla, pevně věřím, důstojným a krásným zakončením letošního druhého ročníku malování mandal s tématem CESTA K SOBĚ, CESTA NEJKRÁSNĚJŠÍ.

Chcete-li si mandalu stáhnout a vymalovat zadaným tématem, pokuste se po zklidnění se a odpoutání od reality a času, vcítit do svého nitra, a pomyslet si na skutečnosti, které by Vás učinily šťastnými a spokojenými. Představujte si, že je třeba mnou zvolené září a Vám se splnilo vše, po čem dnes, TADY A TEĎ toužíte. Soustředěním Vaší tvořivé energie do konkrétní představy a přání spustíte proces, jaký denně nesčetně krát realizujete většinou bez Vašeho vědomí. Proces, kdy na počátku všeho je myšlenka. Svá skromná, neskromná, nevšední, bláznivá, odvážná, tajná, velká i malá přání vkládejte do mandaly s radostí a vnitřní jistotou, že již v tomto okamžiku se začínají plnit. Vždyť přece každá myšlenka je nástrojem.

S láskou a vděčností Vaše Johanka


08.05.2016

Z nedělního malování mandal – „7  ČAKER“

2016-05-09 18.48.42   2016-05-09 18.49.47  2016-05-09 18.49.14  2016-05-09 18.48.01

2016-05-09 18.46.29  2016-05-09 18.45.06  2016-05-09 18.44.31  2016-05-09 18.43.10

2016-05-09 18.42.41  2016-05-09 18.42.15  2016-05-09 18.41.37  2016-05-09 18.41.02

2016-05-09 18.39.36  2016-05-09 18.39.07  2016-05-09 09.18.09  2016-05-09 09.17.15

2016-05-09 09.16.11  2016-05-09 09.15.46  2016-05-09 09.14.35

Milí přátelé a příznivci našeho společného malování mandal. Vy všichni, kdo jste nebyli na posledním malování mandal, jste vážně o hodně přišli. Naše společné malování, zaměřené tentokrát na vložení všech našich sedmi základních energetických center – čaker do jediné mandaly, bylo pro nás zatím tím nejdelším malováním.

Stále více a více se každý ve skupině noří do svého nitra, do podstaty věcí, jednoty celku i jedinečnosti každého zúčastněného. Nevnímáme čas, jsem bdělí, zabraní do sebe sama, zajímáme se o vše navzájem, doplňujeme se, otevíráme, podporujeme jeden druhého, z Duše chápeme a přijímáme emoce, pocity, skutečnosti a hledáme cestu k sobě.

Mandaly vznikly vskutku krásné, no posuďte sami…

A mě se dnes nechce ničeho více, než být vděčná za Vaše sdílení.

S láskou a úctou Vaše Johanka


17.04.2016

Z nedělního malování mandal – „TO NEJLEPŠÍ V NÁS“

2016-04-17 22.01.49 2016-04-17 22.00.51 2016-04-17 22.00.03 2016-04-17 21.59.28

2016-04-17 21.58.31 2016-04-17 21.57.50 2016-04-17 21.56.41 2016-04-17 21.55.09

2016-04-17 21.54.11 2016-04-17 21.53.35 2016-04-17 21.52.54 2016-04-17 21.52.05

2016-04-17 21.51.09 2016-04-17 21.50.19 2016-04-17 21.49.29 20160417_201618

Milí přátelé,

Naše společné, nedělní malování mandal se odehrávalo ve znamení tématu nanejvýš zajímavého a krásného. Poprvé jsme si prostřednictvím našich nejlepších a nejkrásnějších povahových rysů a niterných kvalit vyzkoušeli oslovit konkrétní tělesný orgán a vytvořit tak vlastnoručně léčivý energetický obrázek. Ten nedělní by nám měl pomoci harmonizovat a podporovat slinivku břišní, která je tím nejspolehlivějším ukazatelem naší sebe – lásky, sebe – přijetí a sebe – naplnění. Vznikla řada okouzlujících mandal, které jsem nejvíce ocenila a „docenila“ já sama, což mě přivedlo na myšlenku napsat o tomto malování celý samostatný příspěvek. Zajímavé na nedělím malování bylo i podle mého spojení malování s meditací v úvodu našeho setkání, které nás mělo všechny vědomě vnořit do našeho nitra a v neposlední řadě i ukázat každému z nás míru uzemnění se a reálnosti v TADY a TEĎ.

Budete-li mít chuť a zájem si léčivou mandalu vymalovat, urovnejte si všechny Vaše dary, dokonalosti a originalitu Vaší bytosti nejdříve sami v sobě a bez omezování se a kontroly nad sebou samými vše vykreslete do předlohy, připravené jako obvykle ke stažení. Vše, čím se chcete Světu pochlubit, vše čeho si na sobě ceníte, vše krásné a povznášející vložte do mandaly, a tu si pak vystavte na viditelné místo tak, aby na Vás mohla co nejčastěji působit. Čím sdílnější budete, tím více Vaši slinivku podpoříte, a tím více si zvědomíte Vaše jedinečnost.

S láskou Vaše Johanka


13.03.2016

Z nedělního malování mandal – „MŮJ VZTAH K JEŽÍŠOVI“

2016-03-13 19.53.54 2016-03-13 19.54.28 2016-03-13 19.53.22 2016-03-13 19.52.10 2016-03-13 19.51.28

 

2016-03-13 19.51.00 2016-03-13 19.50.07 2016-03-13 19.49.09 2016-03-13 19.48.25 2016-03-13 19.47.45

2016-03-13 19.44.07 2016-03-13 19.47.10 2016-03-13 19.46.43 2016-03-13 19.45.49 2016-03-13 19.45.17

20160313_181601  20160313_181547  20160313_181501  20160313_181450

 Milí přátelé našeho společného malování mandal,

s příchodem Velikonoc a s atmosférou naplněnou tématy, souvisícími s těmito svátky, jsem se tentokrát rozhodla pro téma, v naší společnosti většinou ještě velmi citlivé. Podle mého je citlivé především a často pouze z důvodu absolutního nepochopení, nevědomí a strachu z jistých vlivů a pocitů manipulace a vnucování. Přitom Bytostí Ježíše se zaobíráme, ať chceme či nechceme vlastně nepřímo po celý život, a tato skutečnost je tu na Zemi aktuální více než dva tisíce let. Připadá mi tedy komické a nesmyslné zároveň, že se od vlastního názoru na jeho Bytí, projevy, samotný život, přínos, i smrt, distancujeme. A protože máme nedělní malování na téma „Můj vztah k Ježíši, jako k člověku“, za sebou, ze srdce Vám vymalování si právě této mandaly přátelé doporučuji.

Vzhledem k průběhu malování si zkuste vybavit jakoukoliv situaci, anebo celou část Ježíšova života, týkající se jeho poznání, vědění, myšlenek a příběhů, které máte v sobě, a věřte, že je máme v sobě všichni po celá staletí tak, jak jsme si procházeli jednotlivými inkarnacemi. Oddělte se prosím od jeho konce, od jeho Bytosti demonstrované na kříži, od kostelů, církví a náboženských vlivů a udržte se ve stavu, kdy jste jen Vy a Ježíš – dvě Bytosti – a pak jen malujte. Mandala samotná se jeví jako velmi ostrá a podle účastníků nedělního malování trnitá, no výsledky naší práce si můžete prohlédnout sami, přátelé.

Můj vztah k Ježíši je tím z největších, je plný lásky, úcty a míru. Jsem za to vděčná a dostát jeho stavu vědomí a čistoty je mým přáním a záměrem.

S láskou Vaše Johanka


14.02.2016

Z nedělního malování  mandal – „MŮJ VZTAH K MAMINCE“

2016-02-14 23.18.01 (2) 2016-02-14 23.04.40 (2) 2016-02-14 23.20.24 (2) 2016-02-14 23.19.43 (2) 2016-02-14 23.19.12 (2)

 

2016-02-14 23.17.29 (2) 2016-02-14 23.16.41 (2)  2016-02-14 23.15.45 (2) 2016-02-14 23.15.13 (2) 2016-02-14 23.14.35 (2)

 

2016-02-14 23.13.38 (2) 2016-02-14 23.12.54 (2) 2016-02-14 23.12.15 (2) 2016-02-14 23.11.27 (2) 2016-02-14 23.10.55 (2) 2016-02-14 23.10.06 (2)

 

2016-02-14 23.08.59 (2) 2016-02-14 23.08.01 (2) 2016-02-14 23.06.44 (2) 2016-02-14 23.06.10 (2) 2016-02-14 23.05.25 (2)

Milí přátelé,

dva dny po našem posledním společném malování mandal jsem se dostala k tomu, napsat pár slov, podělit se s Vámi všemi o naše setkání i téma, nanejvýš potřebné, náročné a krásné. Po našem říjnovém malování vztahu JÁ versus JÁ, přišel na řadu vztah, dle mého pocitu a názoru ten z nejdůležitějších v našem životě, a tím je vztah s maminkou. A aby bylo vše jasné, objektem procítění, vykreslení a uvědomění si nebyla naše maminka, ale NÁŠ VZTAH K MAMINCE.

Vlastně je to jediné možné, o co se můžeme pokusit v našem životě, pochopit sebe sama ve vztahu k někomu. Přijmout přes všechny naše osobní názory a pocity každého, kdo nám přijde do života, odstranit případné překážky, které jsme si nastavěli ve vztahu k někomu, buďto skrze nějakou zkušenost, nepochopenou minulost, utkvělou myšlenku či představu o tom, či onom člověku, vlivem třetí osoby, a především nepozorností ke svému nitru. V NAŠEM ŽIVOTĚ POTKÁVÁME VŠECHNY BYTOSTI PROTO, ABYCHOM JEJICH PROSTŘEDNICTVÍM POROZUMĚLI SAMI SOBĚ, SEBE SAMI CO NEJLÉPE POZNALI A PROJEVILI ve všech našich kvalitách, aspektech, darech i „nedokonalostech“.

Společné malování bylo v neděli velmi zajímavé, osobní, emocemi a nepopsatelným, vzájemným pochopením naplněné. Mandaly byly rozdílné snad nejvíce za celou dobu našeho společného tvoření mandal a jejich dopad bude jistě zajímavý a silný. Vztahy s našimi nejbližšími bývají různé, od čistých, plných lásky, poklidných, neutrálních, až po, řekněme náročné, složité, nefunkční, nesnesitelné. Nejde přitom o vztahy samotné, ale o naši ochotu, snahu, přijetí a uvědomění si naší role – v tomto konkrétním případě role „DCERY“, anebo „SYNA“. Je jisté, že povaha, charakter, chování a postoje našich maminek je věc jedna, NÁŠ úhel pohledu na ni, na její život, její rozhodnutí, její priority, její minulost, NAŠE nálady a pocity, ať už dříve, anebo dnes vyjadřované, či neprojevené vůči mamince, NAŠE představy, domněnky a iluze o ideální matce, NAŠE potřeby, které si chceme z pozice dítěte prosazovat, NAŠE výčitky, týkající se čehokoliv na adresu mámy jsou věcí druhou.

Nakonec, i když se jevilo, že při našem společném sezení ve druhé části malování bude „ležet“ na podlaze 22 maminek, leželo tam vedle sebe 22 různých dcer, a je důležité si ujasnit, že všechna zjištění, poznání a zvědomění si postojů, pocitů a pravd, do té doby nám třeba skrytých, může vést a povede k většímu pochopení našich maminek z naší strany, a tím i přijetí vztahu s ní, ať už je jakýkoliv, ať už se změní či nezmění.

Budete-li si malovat tuto mandalu sami, ponořte se prosím do sebe a s myšlenou na Vaši maminku rozpoznávejte a sledujte nekonečnou řadu emocí, vzpomínek, myšlenek a pocitů a pracujte si přímo při malování na neutralitě, přijetí, nekritičnosti, odpuštění, protože možná pocítíte, že o mamince ani příliš nevíte, že na ni nemáte čas, že jste si toho ještě spoustu neřekli, že jste ji dlouho nevzali za ruku, a že si to vše přejete mnohem, mnohem více, než jste si mysleli… a pak to třeba uděláte, dokud je příležitost, dokud je maminka tu, protože nic netrvá věčně, a i při nedělním malování čtyři z nás malovaly vztah nehmotný, bez případné zpětné vazby, vztah který se naplnil třeba již dávno a nedá se uchopit.

Všechny láskyplné nástroje jsou nám všem TADY a TEĎ k dispozici, a tak udělejme ze Srdce to, co je potřeba. Všichni víme CO, neboť je to naše přirozenost.

Vztah maminky a dítěte je tím NEJVĚTŠÍM.

…pro mě, jako pro dceru naší maminky, pro mě jako pro maminku našich dětí…

S láskou Vaše Johanka


10.01.2016

Z nedělního malování mandal – ODEVZDÁNÍ – RITUÁL

Odevzdání - rituál     Mandala 2     Mandala 1

rit1   rit2

DSCN0250    DSCN0248

Milí přátelé společného malování mandal,

zdravím Vás po našem nedělním společném malování mandal, které proběhlo jinak, než všechna předešlá ztvárňování a zachycovaní našeho vnitřního stavu, procesů a reality. Tématem bylo „odevzdání“ a celá rozdílnost spočívala v tom, že jsme naši práci tentokrát uchopili jako rituál. Pro mnohé účastníky, možná že pro všechny to byla nová, a věřím, že i zajímavá a intenzivní zkušenost.

Samotné téma má v našich životech nezastupitelnou roli, a pokud se naučíme v životě odevzdávat, odkládat a opouštět nepotřebné, staré, naplněné, nepohodlné, či zcela neslučitelné s námi, začneme zažívat úlevu a lehkost nepopsatelných rozměrů, začneme si tím vědomě vytvářet prostor pro příchod nového, kterého se nikdy nedočkáme, neutvoříme-li „tomu“ prostor.  Asi tak, jako když do plné sklenice chceme přidat vodu, prostě to není možné. Odevzdat cokoliv, znamená rozhodnout se pro to vědomě, neboť nic nás neopustí jaksi samo, nic se z tohoto světa nevytratí najednou, jen tak. Vše, co máme je naše do doby, dokud se nerozhodneme pro změnu, a tím mám na mysli rozhodnutí niterné, opravdové, ne jen vnější gesto, přesvědčování okolí, anebo demonstraci na venek. A je přitom rozdíl, zda máme představu, že to či ono již není součástí našeho života, anebo zda opravdu to či ono pustíme, odložíme, odevzdáme, což na rozdíl od první varianty na sobě – v sobě, okamžitě pocítíme.

V samotném počátku malování jsem doporučila si také konkrétně napsat na druhou stranu mandaly, co odevzdat chceme, a mnozí si v průběhu malování svůj „seznam“ doplňovali tak, jak jim přicházely informace o nepotřebnosti někoho, či něčeho v jejich životě. Je zvláštní, jak si držíme ve svých hlavách i to, o čem bezpečně víme, že to nechceme, že nás to svazuje, blokuje, činí nešťastnými, ať už bytosti, situace, anebo věci…

Poprvé jsme si mandaly neodnesli domů, a bylo by asi i komické odevzdávat něco pár hodin prostřednictvím skupinové práce, a pak to doma uložit do šuplíku. Proto jsme tedy naše malování ukončili tím, že jsme si venku každý svoji mandalu jednoduše spálili, a zajímavé bylo sledovat, komu se pálení „odevzdaného“ daří, a komu ne a ne stejný papír s takovýmto obsahem shořet. Všechno se nám ukazuje ve velkém i v maličkostech, a kdo na tomto společném malování byl, ví, o čem tu píši.

 Jistě stojí za zmínku i skutečnost, že naše malování tentokrát trvalo asi polovinu času, než kdy dříve, z čehož mám největší radost já osobně. Svědčí to o vědomí účastníků našeho společného malování a tom, že už mnohé „VÍ“…

S láskou a vděčností Vaše Johanka


06.12.2015

Z nedělního malování mandal – Přijetí

Příjetí_1

20151206_155523   20151206_155436

Naše poslední společné malování mandal se velmi povedlo, ostatně jako pokaždé. Mám radost, když vytvořené mandaly a v nich projevené emoce, obavy, radosti i mnohá tajemství, komentují účastníci jako ty nejpovedenější ze všech. Končívá tak prakticky každé naše malování. Mimo jiné je to i jasná informace o přijetí daného tématu, o uvolněnosti a pozitivním přístupu k této formě společného sebe poznávání se, a v případě našeho třetího letošního společného malování to berte doslova, neboť naším tématem bylo právě „PŘIJETÍ“.

Měla jsem za to, že když účastníkům navodím atmosféru přijetí všeho a všech, a tím pádem i celého dosavadního života, nabídnu veskrze pozitivní pohled na celé své Bytí od narození až do momentu společného malování, prostoupí všechny obrovské uvolnění, stav štěstí a dokonalosti vlastní existence. NO, musím napsat, že účastníky prostoupilo kde co, a že vlastně mnozí si jen těžko dovedli něco takového jen představit, natož pak vložit své osobní „kde co“ do mandaly a při tom ještě těch pár hodin malování a společné debaty prožít v absolutním stavu harmonie, lásky, Jednoty… Obzvláště, když jsme si vysvětlili, že přijetí zdaleka neznamená, že je vše podle mého, tedy, že přijetí znamená brát život se vším, co přinesl, přináší a přinese.

A víte co? Pokud jste na našem malování chyběli, nakreslete si v klidu a pohodě svůj stav přijetí do mandaly, k tomu určené, a podělte se s námi o svůj prožitek.

Přeji Vám krásné malování a především úplně všem ochotu a radost z přijetí každé Vaší prožité vteřiny života. Beztak jste si tu nadílku nadělili sami sobě jenom Vy přátelé.

Děkuji také účastníkům našeho malování za báječné sdílení a léčení.

S láskou Vaše Johanka


08.11.2015

Z nedělního malování mandal – Konec = Změna = Počátek

Konec 2   Konec 5   Konec 4

Konec 6   Konec - Johanka    Konec 3

Milí čtenáři a příznivci našeho společného malování mandal,

naše nedělní malování jsme zaměřili na téma životních konců, ukončovacích procesů, životních změn a nových počátků. Nebylo a není to zdaleka jednoduché téma pro většinu lidí, ovládaných jejich egy, potřebami, strachy a předsudky. Pokud nejsme ochotní a schopní přijímat konce životních procesů jako změny a přechody a postupy k nový počátkům, budeme trpět, obávat se a žít ve stereotypu, který nás nenaplňuje a činí nešťastnými.

Pokud si tuto mandalu stáhnete a vymalujete, myslete při malování nejlépe na konkrétní situaci ve Vašem životě, se kterou se zatím nedokážete smířit a uskutečnit ji, a než na ni myslet jako na definitivní konec, vezměte ji prosím jako změnu, vedoucí k novénu začátku a jistou cestu ke štěští. Nepříjemné fyzické projevy jsou přitom u malování na místě a mohou poukázat na důvod, proč bereme životní procesy v jejich konečné fázi za tak nepřijatelné a těžké. Přijmout proměnlivost života, konce a počátky tak, jak běží, znamená postupně přijmout i smrt, jako největší a nejtransparentnější konec celého našeho života.

 Nic netrvá věčně – všechno je věčné…

Malování se věnujte na plno, nenechte se při něm rušit a své myšlenky se pokuste udržet v daném tématu. Tak se malování mandal pro Vás stane spolehlivým pomocníkem na cestě k sobě.

S láskou Vaše Jana Paseková

 


04.10.2015

Z nedělního malování mandal – Můj vztah k sobě – JÁ versus JÁ

V__DA9D  V__9A12  V__A958

Milí přátelé a příznivci našeho společného malování mandal,

máme za sebou naše první nedělní malování mandal, které mě vzhledem k jeho síle a terapeutickému významu, přimělo k napsání dnešního příspěvku.

Naše skupina se v základní sestavě, která se v průběhu jednotlivých setkání nepatrně mění občasnými, anebo zcela novými účastníky, setkává již více než rok. Máme za sebou krásný cyklus malování mandal podle jednotlivých energetických center tak, jak jsem to cítila, a jak se vždy ukázalo, že probíhalo přesně tak, jak mělo.

Jsem si jistá, že jsme vliv našeho společného malování, sdílení a vnitřních proměn pocítili všichni, ať už více, či méně. Je potřeba počítat s tím, že tato skupinová práce má svůj vývoj, všichni se při ní učíme, poznáváme, prožíváme, hrajeme si, komunikujeme, ale především se stále více a více seznamujeme sami se sebou. Kromě společného sdílení a otevřené komunikace ani nejde o nic jiného, že poznat, pochopit a přijmout sebe sama.

Je nad Slunce jasné, že se jedná o dlouhodobý proces, který se zúročuje a projevuje v životě každého z nás, pokud jsme se tak ovšem svobodně rozhodli ve svém nitru. Nejsem a ani nemohu být, stejně jako každý další terapeut, jistotou, anebo zárukou dokonalého efektu a proměny kterékoliv bytosti, ale pouze, a to není málo, být zprostředkovatelem, jakousi spojkou, ve vztahu JÁ versus JÁ. Výsledkem je jednoduše šťastný člověk, milující sebe a vše, co je obsaženo ve Vesmíru, stejně jako celým Vesmírem milovaný.

Chci Vás požádat o trpělivost v tomto procesu a o schovívavost vůči sobě i ostatním na této úžasné cestě za svojí individualitou a jedinečností, o uvědomění si skutečnosti, že vše je jen a jen na Vás, o nalezení lásky, dobrodružství a odvahy ve všem, co se Vám otevře a ukáže, o radost z každého osobního posunu, vneseného do reálného života, a v neposlední řadě o pochopení těch, kdo svoji vědomou cestu k sobě ještě nežijí.

Ať už nám náš druhý rok společného malování mandal přinese každému cokoliv, věřte, že jsem tu stále pro Vás, a že vše, čím si procházíte a projdete je požehnáním pro Vaši Duši, jako vše ve Vašem životě tu, na Zemi.

S vírou v lásku a dobro ve Vás zůstávám s Vámi.

Vaše Johanka

1,568 total views, 0 views today