Úvod

mandala

Milí přátelé, srdečně Vás vítám v naší skupině „Malování mandal“ a především Vám chci popřát mnoho krásných chvil, které si vzájemně uchystáme a prožijeme. Společným sdílením při malování mandal, ale také především následnou společnou komunikací a meditací nad vytvořeným dílem budeme otevřeně a láskyplně poznávat a především sami sebe, ale také se budeme učit opouštět uměle vytvořené překážky, díky kterém nejsme ochotni a často ani schopni otevřeně a veřejně žit a projevovat svoji dokonalost s ostatními bytostmi. Přijetím originality, jedinečnosti a krásy každého z nás a současně poznáním vzájemné Jednoty v tady a teď lze dosáhnout velikosti Vesmíru. Malování mandal je jednou z mnoha krásných cest, vedoucích k tomuto cíli – to cítím, to vím, to jsem.

Vaše Jana Paseková

976 total views, 0 views today