Březen

Milí přátelé,

chci se dnes s Vámi podělit o zkušenosti, které přineslo naše druhé společné malování mandal a terapeutický pobyt v Třebenicích ve dnech 19.03.2017 – 24.03.2017.

Malování proběhlo jen s malými změnami ve složení zájemců z února 2017 a většina účastníků přišla i po druhé. K tomu jsme mezi sebou mohli přivítat jednu z žen, navštěvující naše společné malování více než dva roky tu doma na Moravě. Po prvním, malinko hektickém a emocionálním společném tvoření, proběhlo nedělní odpoledne v přátelské, klidné a laskavé atmosféře, kde jsme mohli všichni dobře uchopit téma, oslavující náš každodenní život. A bylo také dostatek prostoru pro společné debaty a úvahy o tom, jak se každému zúčastněnému maluje, jak se cítí, na co myslí a co v něm vybrané téma vyvolává. Je nad míru potřebné, naučit se ve společné skupině otevřeně vyprávět a sdílet vše, co může dopomoci k uzdravení každé Bytosti na všech úrovních jejího Bytí. Na místě určitě není ostych, mlžení a zatajování skutečností, emocí a poznání, která v průběhu malování vyvstanou a vyplouvají na povrch. Získáním pocitu bezpečí a rovnováhy ve skupině můžeme dojít k velmi zajímavým, otevřeným a niterným debatám, které pojmenují a vyléčí smutné, dramatické a nesnadné aspekty našeho vnímání celého světa. A právě naše vnímání a postoje jsou tím jediným, co můžeme ve svých životech opravdu změnit a postupně urovnat.

Věřím, že se celé malování citelně zvolnilo a zjemnilo, a že následné dny samy nejlépe ukázaly, jak se i po teprve druhém společném setkání sbližujeme a radujeme ze společného sdílení. Témata malování budu postupně pocitově volit tak, jak budu vnímat jejich potřebnost ve vzniklé skupince.

Děkuji Broňce za sdílení svých osobních zkušeností z malování mandal doma na Moravě, děkuji všem překvapeným a zmateným účastníkům prvního malování za účast i na druhém odpoledni a děkuji manželům Patrovským za možnost, kterou mě i nám všem poskytují pronájmem domečku U Meruněk.

Mandala   2017-03-19 19.32.00   2017-03-19 19.30.06   2017-03-19 19.29.27

2017-03-19 19.29.00   2017-03-19 19.00.21   2017-03-19 18.59.37   2017-03-19 18.59.05

2017-03-19 18.58.39    2017-03-19 18.56.34    2017-03-19 18.56.00

Jen krátce se chci také zmínit o zcela rozdílných a unikátních terapiích celkových manuálních lymfodrenáží, které, jak pevně věřím, proběhly profesionálně, a přesto velmi přátelsky a láskyplně. Vážím si každé Bytosti, která se na mě s důvěrou a dávkou odhodlání obrátí s žádostí o pomoc a podporu při změně svého života. A že je to často dobrodružství, adrenalin, smích i pláč, o tom víme my zúčastnění své….

S láskou a vděčností Jana Paseková, Vaše Johanka

910 total views, 0 views today