Pobyty Itálie

Pobyty jsou určeny bytostem s otevřeným srdcem, bytostem hledajícím více, než konzumní způsob života, všem, kteří si přejí žít šťastným a naplněným životem v lásce a harmonii v sobě i s celým Vesmírem.

Nejedná se rozhodně o klasickou odpočinkovou dovolenou a je potřeba ujasnit si, zda chcete sdílet svůj život s ostatními účastníky ve skupině, a zda Vaše motivace harmonizuje se záměrem celého projektu. Ten je postaven na svobodné vůli každého zúčastněného pochopit a případně změnit svůj dosavadní život a všechny, na pobytu získané informace a skutečnosti realizovat postupně ve svém každodenním životě.

Pobyt není rovněž žádnou náboženskou, anebo jinak tendenčně cílenou záležitostí.

Bližší informace k pobytům na mém telefonním čísle 777 839 215.Ozdravné a relaxační pobyty „Itálie 2015“ – týden poté…

Před týdnem jsem se probudila po patnácti dnech na Moravě, doma, ve své posteli. Po patnácti dnech žití v přítomnosti, v ústraní, pryč od systému a stereotypu, na krásném místě jen kousek od moře, s úžasnou kolegyní Aličkou a spolutvůrkyní celého projektu v jedné osobě, a to celé se odehrávající v přítomnosti bytostí – žen, které, ať už více či méně vědomě, přijely pomoci sobě, podpořit jedna druhou, a také podpořit náš záměr, a zároveň si i odpočinout a nabrat síly na vše, co přichází do jejich životů.

V průběhu dvou úžasných, zcela odlišných a neopakovatelných terapeutických týdnů jsme si každá do jedné prošly něčím ztěží popsatelným a zásadním, byť mohu hovořit jistě jen a jen sama za sebe. Terapeutický a následně osobní dopad celého projektu na každou zúčastněnou bytost bude, pevně věřím, zásadní, uzdravující a jednoznačně pozitivní.

Vím, že žádnými slovy nelze popsat ani setinu toho, co v Monte Porzio proběhlo, nelze dostatečně poděkovat všem zúčastněných ženám za jejich otevřené sdílení, projevy emocí, myšlenek a stavů, smysl pro humor, nadhled, ochotu se podílet na všem, co jim pobyt poskytoval, za toleranci ve věcech, které nešly podle pomyslného plánu, vzájemnou podporu mezi sebou i podporu nás, tedy Aličky i mě, ale třeba i chuť k jídlu, radost z výletu, či nadšení z všudy přítomných světlušek, ještěrek i mystických znamení a kouzel.

Rovněž jen těžko mohu vyjádřit obdiv a díky za vědění, terapeutické výsledky, celkovou atmosféru a absolutní souhru s mými terapiemi, postoji a emocemi, kterých není nikdy pomálu, kolegyni Aličce. Splnila mi a také ukázala, po letech pokusů a omylů, že jsou bytosti, smýšlející podobně jako já, bytosti plné lásky, víry v sebe i ostatní, bytosti schopné a zároveň skromné, a přispěla tak k pravdě, že naše spojení, tedy spojení dvou jedinečných a vzájemně se podporujících a doplňujících energií, dokáže doslova zázraky.

Rozhodla jsem se o pobytech více nepsat, neboť v Tady a Teď nevidím význam opisovat, co je stejně nepřenosné, co je již ve Věčnosti, co bylo již dávno zpropagováno, a co Ty, kteří o sebepoznání a práci na sobě nemají zájem, stejně nezajímá a nezaujme.

Snad jen, že další pobyty plánuji na podzim, nejspíše opět v Itálii.

Vím, že jsou součástí mojí cesty, a že mohou být součástí i té Vaší…

S láskou Vaše Johanka


K pobytům v Itálii…a nejen k nim….

Do relaxačních a ozdravných pobytů zbývá 14 dní, a proto Vás chci touto cestou ještě jednou oslovit a navrhnout, abyste zvážili a zhodnotili svoji životní situaci, stav, ve kterém se třeba již dlouhou dobu nacházíte a nemůžete se z něj dostat, a případně zvážili možnost našeho pobytu se účastnit.

Denně se setkávám s mnoha lidmi, kteří se neustále zaobírají stejnými osobními tématy, řeší chronické zdravotní obtíže, neví si rady se sebou samými, vyhledávají pasivní posluchače, které nazývají přáteli a vedou s vypětím všech svých zbylých sil nekonstruktivní debaty o „ničem“.

Možná patříte mezi takové, anebo máte někoho podobného ve své blízkosti, žijete v pocitu, že Váš život nemá řešení, anebo právě jako přátelé, či známí lidí v neutěšeném stavu svého bytí nedokážete, a stejně ani nemůžete, udělat vůbec nic proto, aby jim bylo „lépe“.

V mé blízkosti, v soukromém a především profesním životě je Vás spousta, kteří se za dobu, co se známe, neposunuli ani o krok, třebaže zvenčí se projevujete velmi aktivně a energicky, často však pouze verbálně, zato velmi emocionálně. Mnohdy i po celá léta hovoříte o tom stejném, o stejných lidech, o opakujících se situacích, možná jen s jinými důvody „proč“, „jak“, „protože“… a jak jsem již zmiňovala, takový přístup je o „ničem“. Spousty přečtených knih, zhlédnutých filmů, afirmací sdílených na fb, hodiny debat o nespravedlnosti, ublížení, obětování se, nevděku okolí, ani to vše Vás nedostane z bludného kruhu, pokud nezačnete konečně něco dělat. Tím jsem si jistá.

stažený soubor

Více, než jako pouhou nabídku a možnost pohnout svým životem aktivním způsobem v krásné přírodě, ve společnosti úžasných bytostí a za přispění mých zkušeností a zkušeností paní Alice, která je spolutvůrkyní mých letošních pobytů, vezměte tuto moji úvahu, kterou denně ve svém Srdci vnímám, jako podnět k zamyšlení se nad svým životem v TADY a TEĎ, jako spouštěč upřímného rozhovoru se svým nitrem, v nejlepším případě jako příležitost ke kvantovému skoku ve svém bytí …ať už v Itálii, v masérně, anebo kdekoliv jinde…

S přáním krásného života zůstávám s Vámi.

 Vaše Johanka


rok 2016

Týdenní a ozdravný relaxační pobyt v Monte Porzio, Itálie 2016

14 – 21.05.2016

Účastnice: Jana Lukášová, Hana Hanzelková, Karin Vráblová, Kateřina Nepovímová, Vlaďka Šlachtová, Jana Kaňáková, Jana Paseková

Téma: UŽÍVÁM  SI  ŽIVOTA

Tento první letošní pobyt byl už svým tematickým zaměřením předurčen k zábavě, užívání si a ke vzniku nových, věřím, že dlouholetých přátelství a společných aktivit. Ženy v něm vedly dlouhé debaty, vzájemné rozhovory, předávaly si vzhledem ke své zralosti zkušenosti a také si o ně samy říkaly. Doplňovaly se prakticky nepřetržitě, užívaly si legrace i mých adresných poznámek, štědrosti Sluníčka, dobrého jídla, čtení knih, Itálie se vším, co nabízela.

Mnohé překonaly spousty předsudků, opustily množství zažitých a dávno nepohodlných vzorců, pochopily a přijaly spousty podnětů a všechny do jedné velmi ZKRÁSNĚLY.

Pro mě byl tento pobyt velmi ukotvující, neboť udržet tolik OSOBNOSTÍ, a ještě si to užívat, nebylo zrovna snadné.

20160518_103748      20160518_123908

20160518_151858  20160520_210100

20160521_091158     20160521_112251

Týdenní a ozdravný relaxační pobyt v Monte Porzio, Itálie 2016

 21.05.2016 – 28.05.2016

Účastnice: Eva Ferancová, Irena Šigutová, Bětka Kučerová, Broňka Kvapilová, Marcela Hollová,

Jana Kaňáková, Jana Paseková

Téma: HLEDÁM  SVOJI  CESTU

Druhý pobyt byl v Monte Porzio o poznání složitější a i téma nasvědčovalo, že k lehkosti se budeme dopracovávat pomaleji, neboť k naší cestě a jejímu směru nás může dovést jen a pouze naše nitro. Věkový rozptyl druhého pobytu byl také mnohem větší, takže sjednotit různosti a dostát společného sdílení spolu s otevřením se každé z žen bylo náročné. Vše v tomto týdnu probíhalo pod větším tlakem, v intenzivnějších projevech ega i emocí, přesto to byla „škola“, na jakou se nezapomíná. Ženy dostávaly z mé strany velmi zabrat, a i já si v tomto směru přišla na své. Pobyt byl plný zkoušek a podnětů k zamyšlení, intenzita procesu se udržela až do jeho samotného konce.

Pro mne byl tento pobyt velmi zásadní a život osobní i terapeutický velmi ovlivňující. Děkuji za něj každé z žen a přeji jim šťastnou cestu k sobě i svému životnímu záměru.

20160527_163920  20160527_164305

20160522_191636     20160525_102309

20160525_180434     20160526_162444


rok 2015

Týdenní relaxační a ozdravný pobyt v Monte Porzio, Italie.

16 – 23.05.2015

IMG_9285     IMG_9297

IMAG1241     IMAG1266

Vstup do fotogalerie: http://foto.janapasekova.cz/index.php?g=0

Týdenní relaxační a ozdravný pobyt v Monte Porzio, Italie.

23 – 30.05.2015

IMAG1369    IMAG1390

IMAG1398    IMAG1417

Vstup do fotogalerie: http://foto.janapasekova.cz/index.php?g=3


Pozvánka

na týdenní relaxační a ozdravné pobyty

v Monte Porzio, Itálie 2015

 Leták - Týdenní relaxační a ozdravné pobyty v Italii 2015_4


Relaxační a ozdravné pobyty s manuální lymfodrenáží v Itálii

Chci Vám, případným zájemcům o ozdravný pobyt v Itálii věnovat těchto pár řádků, abyste si uměli představit a také se i poté dovedli rozhodnout, zda je tento pobyt vhodný právě pro Vás.Myšlenkou uspořádávat pobyty s manuální lymfodrenáží mimo domov, v přírodě, v pohodě a klidu, v energiích jiné země, v komorním a přitom intenzivním prostředí, jsem se zaobírala několik let.

Byl to především průběh ambulantně prováděných manuálních lymfodrenáží, který mě přesvědčoval a neustále přesvědčuje o skutečnosti, že je to velmi vážná a podstatná terapie pro každou bytost, a že je na místě vytvořit tomuto záměru co nejlepší a nejvhodnější podmínky a prostor. Ať už manuální lymfodrenáž proběhne jakkoliv, ambulantní řešení neobsahuje a nezaručuje doplnění celé terapie vhodnou stravou, dostatečným pitným režimem, dostatečným odpočinkem, ani doplňkovými terapiemi, prostě vším, čím se účinnost celého procesu znásobuje.

Italský venkov, vzdálený jen pár kilometrů od moře, dostatečný komfort interiéru, krásná 10 000 m2 velká zahrada, celý pozemek situovaný na kopci, zaručující potřebný prostor a nadhled, a případně i potřebné soukromí pro každého, energie zcela odlišné od energií v Česku, námi připravená strava podle zásad paní Antonie Mačingové, skupinové cvičení a terapie, společné tvoření i výlety, to vše dělá společně trávený týden, týdnem věnovaným jen a jen Vám samotným.

Každá aktivita, ať už společná, anebo individuální, mi poskytuje možnost sledovat Vás, Vaše jednání a reakce, emoce a projevy tak, jak se mi nemůže podařit uvidět, i při nejlepší vůli, na lehátku, v masérně, v průběhu deseti klasických terapeutických hodin. Samotné složení účastníků pobytu mnohdy navozuje situace, které bych nikdy sama nemohla dost dobře připravit, a za tuto skutečnost jsem Vesmíru neskutečně vděčná.

Pobyty probíhají v klidné atmosféře, v počtu do deseti lidiček včetně mě a paní Alice Kadrnožkové, se kterou nám letos na pobytech přibydou terapie s kartami, manikúra, pedikúra, výroba svíček a především její láskyplná a podporující povaha, tak nezbytně potřebná pro Váš osobní růst.

Koncepce celého pobytu neustále počítá s individuálním přístupem každého z Vás, žádné společné aktivity nejsou povinné, dostatek prostoru je pro spánek, opalování se, čtení, cestování, společné debaty, procházky, nákupy tak, jak je budete cítit. Program nestojí na časovém harmonogramu, ustáleném programu, a už vůbec ne na diktátu mě a paní Alice.

Pobyt s námi Vás může dovést do přítomnosti, pohody, jednoduchosti života v praxi, bezstarostnosti i vzrušení nad neočekávatelnými událostmi celého pobytu. Poskytne Vám dostatek času, tolik potřebného pro urovnání myšlenek, vyčistění hlavy, uskutečnění vnitřních rozhodnutí, která, a to mi věřte, po pobytu uvedete snadno a lehce do svého života.

Na světě není velkých věcí, a těch malých a ještě menších, ze kterých se skládá náš život je na našich pobytech nekonečná řada.

Těšíme se na naše společné projekty, jejichž tvůrci jste Vy sami tak, jako jste tvůrci svých životů.

S úctou a láskou Jana Paseková


Zajímavosti z místa ozdravného pobytu v Itálii najdete na těchto stránkách:

ESOTIKE4

http://www.dellaroveregioielli.it/


 

rok 2013

Týdenní relaxační a ozdravný pobyt v Monte Porzio, Itálie

310520132468      300520132453

300520132445      290520132398

280520132369      280520132358

Vstup do fotogalerie http://foto.janapasekova.cz/index.php?g=1


Týdenní relaxační a ozdravné pobyty ve Vysokých Tatrách, Slovensko

160520132284          160520132293

160520132282                150520132270

090520132250                090520132221

Tatry2211a    Vstup do fotogalerie http://foto.janapasekova.cz/index.php?g=2


 

rok 2012

Týdenní relaxační a ozdravné pobyty v Monte Porzio, Itálie

Italie - Monte Porzio 316     Italie - Monte Porzio 209

Italie - Monte Porzio 157     Italie - Monte Porzio 140

Italie - Monte Porzio 131     Italie - Monte Porzio 106

Italie - Monte Porzio 086     Italie - Monte Porzio 081

Italie - Monte Porzio 015     Italie - Monte Porzio 128

Vstup do fotogalerie http://foto.janapasekova.cz/index.php

1,272 total views, 0 views today